nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Misstag ger framgång

Pontus Bodelsson har varit vd i 20 år och i en ny bok ”Ledarskap för förändring” delar han med sig av ...

Vad utmärker en besvärlig anställd?

Det finns mycket forskning om arbetsplatsmobbing där man ser de anställdas perspektiv. Men vid Örebro ...

Så gör du en strategi – sex framgångssteg

Många små- och medelstora företag har en ostrukturerad strategiprocess och tycker att strategiarbete är ...

Guide för att förebygga diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lanserat en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I guiden ges arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. 

När är rätt tillfälle att outsourca ekonomiarbetet?

Många ekonomichefer har insett fördelarna med att lägga ut hela eller delar av ekonomifunktionen externt, men har ännu inte tagit steget från inhouse till outsourcing. Det finns tillfällen som kan skynda på beslutet och där outsourcing är både den smartaste och snabbaste lösningen.

Alla ska bygga varumärket

Nya vindar blåser när det gäller bygget av varumärken. Nu är det inte längre marknadsavdelningen som har ansvar för detta utan det är hela företagets ansvar och alla medarbetare måste vara med och bidra.

Vd:n och styrelsens ordförande ett radarpar

Styrelseproffset Olof Degerfeldt konstaterar att vd-jobbet inte alltid är så glamoröst. Det är väldigt ensamt på toppen och då gäller det enligt honom att ha en mycket bra relation med styrelsens ordförande. De måste lita på varandra till 100 procent.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här