Utveckla ditt team i kollektiv intelligens

Sponsrat av HumaNova Fördjupa dig i kollektiv intelligens med HumaNova Ledarskap. Utforska hur individers olika förmågor kan sammanflätas för att skapa starkare team och öka prestationen. Ledarskapskonsulterna Fredrik Fleetwood och Sofie Englund delar insikter om vikten av att utveckla kollektiv intelligens och dess betydelse i dagens snabbrörliga värld. Läs mer för att ta ditt team till nya höjder.

Utveckla ditt team i kollektiv intelligens
Foto: iStock/HumaNova

Vad är Kollektiv Intelligens och CIBoost?

Kollektiv intelligens handlar om att i våra team bygga samman våra olika individuella förmågor och komptenser till något som sammantaget blir mycket större. Enligt professor Andreas Werr och fil. dr. Philip Runsten så bygger Kollektiv intelligens på fyra systemförmågor:

Reflektionsförmåga: förmåga att utbyta kunskap & bygga upp ny kunskap

Relationsförmåga: förmåga att bygga klimat som främjar samarbete

Representationsförmåga:förmåga att dela samma bild & arbeta för det gemensamma

Integrationsfömåga: förmåga att agera som en enhet med fokus på den gemensamma uppgiften

Genom att bemästra dess kompetenser kan en grupp öka sin kollektiva intelligens och därmed öka sin prestationsförmåga. Ett digtalt verktyg för att jobba med att stärka de här förmågorna hos ett team är CIBoost. Visst låter det intressant?

Merparten av konsulterna på HumaNova Ledarskap är i dag certifierade i CIBoost. Vi frågade två av våra HumaNova Ledarskapskonsulter, Fredrik Fleetwood och Sofie Englund vad de tycker om Clboost och deras tankar om Kollektiv intelligens.

Varför är det viktigt att utveckla den Kollektiv Intelligens?

”Kollektiv intelligens är relevant inom olika sammanhang, inklusive företagsmiljöer, utbildning och samhällen. Kollektiv intelligens syftar på den förmåga som en grupp av individer har till att lösa problem, fatta beslut eller utföra uppgifter på ett effektivt sätt genom samarbete och gemensamt arbete. Det handlar om att kombinera olika kunskaper, färdigheter och perspektiv som varje individ bidrar med för att uppnå överlägsna resultat som överstiger vad varje medlem kan åstadkomma ensam” säger Fredrik Fleetwood. I vårt allt mer snabbföränderliga och komplexa samhälle blir den kollektiva intelligensen en viktig och värdefull resurs.

Berätta om varför ni på HumaNova Ledarskap har valt att certifiera er i CIBoost?

Genom att använda det digitala verktyget CIBoost så får medlemmarna i en grupp möjligheten att både får en förståelse för och en möjlighet till att stärka upp de olika kompetenserna som kollektiv intelligens bygger på. CIBoost hjälper gruppen att på ett strukturerat sätt prata om hur de arbetar och samarbetar och även om sådant som ligger under vattenytan och hindrar, kliar och irriterar t ex olika beteenden som stjäl energi och fokus från vår förmåga att skapa resultat och väg framåt. Att omfamna ett verktyg som detta känns helt rätt i tiden”, säger Sofie Englund.

”Genom att använda CIBoost kan du både på ett kostnads- och tidseffektivt sätt stärka teamets prestation såväl som individers välmående. Att under trygga former gå från att vara en grupp till att arbeta som ett team”, säger Fredrik Fletwood.

Professor Andreas Werr och PhD. Philip Runsten genomförde en forskningsstudie 2018–2019. Resultaten var slående: team som hade åtta samtal om sitt samarbete ökade sin prestation med 22 procent. 2019 genomfördes ytterligare en studie som visar att CIBoost stärker individers KASAM och minskar upplevd stress. 2023 lanserades en helt ny applikation med mer innehåll och förbättrad användarvänlighet. Vi ser med spänning fram emot att få höra mer om kunders åsikter efter att ha använt sig av verktyget.

För mer information läs mer om HumaNova eller kontakta våra konsulter
Fredrik Fleetwood eller Sofie Englund

Fakta

HumaNova Ledarskap utvecklar chefer och medarbetare som gör skillnad.
De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Flera är evidensbaserade och bygger på forskning. Utvecklande ledarskap och Strategiskt ledarskap har tex förankring i Försvarshögskolans modeller. Eftersom inget företag är det andra likt skräddarsyr och anpassar vi våra utvecklingsinsatser och förändringsuppdrag efter de behov som finns. Hittills har närmare hundra olika företag och organisationer valt att utvecklas med hjälp av oss. 

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.