Så bemöter du en gnällspik

Personligt Hur ska man som vd bemöta personer som sprider negativism? Vd-tidningen ställde frågan till inspiratören PG Wettsjö som har en föreläsning med rubriken ”Konsten att kommunicera med en surgubbe”.

Så bemöter du en gnällspik
PG Wettsjö tipsar om att tillbringa mer tid med dem man ogillar. Foto: EQP Business School

Alla har vi mött personer som vi inte gillar, både i jobbet och privat. En person som av olika anledningar går en på nerverna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ett grundråd är att behärska dig när du möter någon som irriterar dig. Ta kontroll över dina känslor och fokusera mer på hur du beter dig än på hur den andra personer beter sig, säger PG Wettsjö.

Han lyfter fram det gamla slita talesättet ”kunden har alltid rätt”.

– Det är ett uttryck som alla hört men som få förstår. Kunden har rätt utifrån sin bild och sin situation och du måste visa förståelse för hur han eller hon tänker. Det gäller att försöka hitta minsta gemensamma nämnare till samsyn och visa förståelse för ”surgubbens” reaktion. Det finns alltid skäl och orsak för en människas jobbiga beteende, konstaterar PG Wettsjö.

Det gäller att koncentrera sig på problemet i fråga, inte personen.

– Man måste helt enkelt ställa sig över konflikten och koncentrera sig på lösning.

Pilens Verbal Judo

PG Wettsjö har utvecklat en egen modell, Pilens Verbal Judo som bland annat kan användas när man möter svåra människor. Det är en invändnings-strategi som bygger på att man tar hand om motpartens invändningar och vänder dem till en positiv kraft.

Pilen är en akronym

P = Jag försöker ha en positiv dialog med dig.

I = Det kommer en invändning från dig.

L = Lyssna på motparten.

E = Du visar att du är enig, där du kan vara enig.

N = Nonchalerar egna negativa invändningar.

S = Svarar motparten, som då lyssnar.

Modellen Pilens Verbal Judo.

– Du lyssnar på den andre och visar att det landar hos dig. Sen visar du att du är enig i en minsta gemensam nämnare. Sedan handlar det om att inte fastna i den andra personens negativa invändningar. Men även i dessa fall ska du hitta en minsta gemensam nämnare, förklarar PG Wettsjö.

Inte lönt med feedback

När man reagerar negativt på en person gäller det att ställa sig frågan varför man gör det.

– Om du hittar många reaktioner som du avskyr så är det ett dåligt tecken på ditt eget förhållningssätt och då bör du titta närmare på din egen del i problemet.

Att tala illa om en person som man inte gillar är inte konstruktivt.

– Och om man irriterar sig på en person är det inte lönt att ge den personen råd och feedback eftersom denne förmodligen känner på sig att du inte gillar honom eller henne.

Modell i fem steg

Emotionell intelligens, EQ, är viktigt när man som vd ska bemöta olika medarbetare. För att utveckla sin EQ använder PG Wettsjö en modell i fem steg som bygger på socialpsykologen Peter Saloveys forskning.

Steg 1. Kännedom om sina egna känslor.

Steg 2. Förmåga att handskas med sina känslor.

Steg 3. Förmåga att motivera sig själv.

Steg 4. Förmåga att avläsa andras känslor.

Steg 5. Förmåga att vårda relationer.

PG Wettsjö tipsar också om att tillbringa mer tid med dem man ogillar.

– Bästa sättet att vinna över en fiende är att göra honom till en vän. Försök gilla personen även om det är obekvämt. Ett sådant förhållningssätt ger nyttig lärdom i stället för att dränera på energi. Genom att komma närmare personen kan du förstå din motpart bättre och kanske till och med utveckla lite empati. Då kanske man upptäcker att det finns anledningar till personens agerande och sätt att kommunicera. Detta förhållningssätt öppnar nya dörrar, avslutar han.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.