Grundarfilosofin – bränslet till framgång

Krönika Hur bevarar man bolagets själ i tillväxtfaser? Sök efter grundarfilosofin och du ska finna svaret, menar krönikören Agneta Ohlsson.

Grundarfilosofin – bränslet till framgång
© Emmy Jonsson

I näringslivet lyfts ofta vd:ar för sina prestationer eller misslyckanden. Många glömmer att en vd:s och styrelsens framgång både startas och kontinuerligt formas av grundarens personlighet och karaktärsdrag. Den utgör grunden vid starten av bolaget och fortsätter att påverka hela organisationen långt in i framtiden.

Grundarens värderingar, risktolerans, ledarskapsstil och interpersonella färdigheter präglar bolaget på djupet, ofta mer än vad de flesta inser. En grundares djärvhet och innovationslusta kan inspirera en hel organisation till att tänka större, medan en mer försiktig och analytisk inställning kan etablera en kultur av noggrannhet och kvalitet som sträcker sig i decennier framåt.

Men vad händer när företaget växer och utvecklas bortom grundarens ursprungliga förmåga? De mest framgångsrika grundarna är de som inte bara förstår sin egen personliga påverkan på bolaget utan som också kan anpassa sig och växa tillsammans med sitt företag. Med självinsikt erkänner de både sina styrkor och svagheter. De vet när det är dags att lämna över stafettpinnen och har varit kloka nog att förbereda detta i tid.

Lika självklart som en ägare borde skriva ett ägardirektiv, lika självklart borde det vara att en grundare skriver ner sin grundarfilsofi med dess principer.

Tänk på de mest framgångsrika bolagen du känner till. I många fall kan du se en tydlig korrelation mellan grundarens ursprungliga värderingar och företagets utveckling. Ett av de mest kända exemplen är Ingvar Kamprad som möblerade om de svenska folkhemmen och vars karaktärsdrag än i dag präglar Ikea. Ett annat exempel är Lars-Olof Mattsson, grundaren bakom Santa Maria och Tacofredagen. Det är dessa grundares karaktärsdrag och personligheter som gör ägarledda bolag unika och ofta framgångsrika. De omfamnar filosofin att ”snabbhet vinner över storlek” vilket återspeglar deras förmåga att se och fånga möjligheter, där andra ser hinder.

Tänk på Lars-Olofs beslutsamhet att investera sju olönsamma år i tex-mex, ett då okänt koncept. Hans mod och starka personlighet skapade en företagskultur som internationell forskning i dag beskriver som centrala framgångsfaktorer för globala tillväxtföretag.

Hur bevarar man då bolagets själ samtidigt som man säkerställer att bolag fortsätter växa framgångsrikt? Och så småningom kanske tar in en extern vd? Detta är en av de största utmaningarna för ägarledda bolag. Identifiering och dokumentation av grundarens filosofi är avgörande för att säkra bolagets själ och fortsatta framgång. Lika självklart som en ägare borde skriva ett ägardirektiv, lika självklart borde det vara att en grundare skriver ner sin grundarfilosofi med dess principer, ett skriftligt manifest. Detta är nyckeln till att transformera bolaget från ”grundarlett” till ”grundarinspirerat” och därmed kunna fortsätta att inspirera omvärlden i generationer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.