Var inte för ödmjuk som ledare

Ledarskap Många vill ha en juste chef, men den chef eller vd som är för ödmjuk riskerar att uppfattas för obeslutsam.

Var inte för ödmjuk som ledare
Är den bästa chefen mild som ett lamm? Foto: Stock Adobe

Ödmjuka ledare som är villiga att medge misstag och gärna delar framgångar med andra skapar ofta större engagemang hos medarbetarna enligt forskningen, skriver Harvard Business Review. Men att vara för ödmjuk innebär också vissa risker.

Den första är att de kan uppfattas som obeslutsamma. Det ligger nämligen i sakens natur att de ofta prioriterar konsensus före rakt beslutsfattande, något som ibland kan missuppfattas för att de saknar övertygelse och förtroende för den strategiska visionen. Som ledare måste man inse att sann ödmjukhet inte handlar om att förverka sin auktoritet utan i stället att vidga den när det krävs.

Hinder i karriären

För mycket ödmjukhet kan också lägga hinder för den egna karriären eftersom man lätt då bara berömmer teamet för framgången även om man som ledare stått för det strategiska tänkandet. Här gäller det att tänka på att både dela framgången med sitt team men att också vara tydligt vad man själv bidragit med.

Slutligen, ödmjukheten kan också bidra till att det egna teamets utveckling begränsas. Det handlar om att man i för hög grad oroar sig för att delegering av uppgifter till medarbetare kan bli för tufft för dem och tar för mycket tid av dem. Då missar man chansen att låta dem utmanas och växa. Rätt ledarskap handlar här om att lita på andras förmåga.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.