nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Nå rätt målgrupp – annonsera i Vd-tidningen

Vd-tidningen är en oberoende och unik tidning som är direkt riktad till den verkställande direktören. Genom att förmedla strategisk kunskap hjälper vi läsaren att bli världens bästa vd.

Om ni med era produkter och tjänster kan hjälpa vd:ar till bättre ledarskap och lönsammare företag är vd-tidningen rätt för er!

Målgruppen är verkställande direktörer i små- och medelstora företag (10-50 anställda). Varje nummer har en upplaga på 5000 exemplar.

För mer information om annonsering i papperstidningen Vd-tidningen, på sajten vdtidningen.se och i vårt nyhetsbrev, kontakta Anton Rutqvist. Välkommen att annonsera!

Anton Rutqvist
Telefon: 08-517 955 87
anton.r@pausermedia.se