Nå de viktigaste beslutsfattarna – annonsera i Vd-tidningen

Vd-tidningen är Sveriges enda oberoende facktidning som helt fokuserar på vd-rollen och på att ge vd:n redskap för att bli framgångsrik i sitt arbete och ledarskap. Här erbjuds handfasta råd & tips i det dagliga praktiska vd-arbetet och spännande case kring hur framgångsrika vd:ar arbetar. Det övergripande syftet är härigenom att hjälpa våra läsare att öka lönsamheten och skapa tillväxt i deras verksamheter.
Tidningens utkommer sex gånger per år. På tillhörande nyhetssajt publiceras nyheter varje dag. Vd-tidningen driver de marknadsledande konferenserna Vd-dagen, Ledningsgruppsdagen och Förändringsledningsdagen.

Våra läsare
Läsarna är verkställande direktörer i små- och medelstora företag med 10 till 200 anställda. 90 procent kommer från privat sektor. Hälften av läsarna tycker att tidningen är viktig för deras arbete. 85 procent tycker också att Vd-tidningen är bra eller mycket bra som produkt och 65 procent läser hälften eller mer av tidningen. Läsarna upplever tidningen som viktig för deras arbete och som trovärdig och aktuell. De uppskattar särskilt artiklar om vd-rollen och strategiska frågeställningar.
64 procent av läsarna besöker regelbundet Vd-tidningens hemsida och tycker den har en bra mix av redaktionellt innehåll och annonser. 68 procent tycker att annonseringen ofta har intressant information.

Räckvidd
Antal läsare av printtidning: Cirka 10 000.
Antal prenumeranter nyhetsbrev: 40 000.
Antal sidvisningar på hemsidan per månad: 45 000.
Antal unika sidvisningar på hemsidan: 25 000.
Antal deltagare på tidningens konferenser: 1 100 personer.

För mer information om annonsering i tidningen , på sajten och i vårt nyhetsbrev är du välkommen att kontakta: 

Cecilia Larsson
cecilia.l@pausermedia.se
08-517 955 89

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.