Innovationskultur – tänk så här

Innovation Vill man skapa framgångsrik tillväxt behöver man skapa en tillväxtkultur – och i en sådan är innovation en nödvändig ingrediens. Jonas Brögger, tillväxtledare och vd på McCloud Miller Group, förklarar hur man ska tänka.

Innovationskultur – tänk så här
Foto: McCloud Miller Group/Stock Adobe

Innovation måste inte innebära att man är John Ericsson och uppfinner propellern. Det kan handla om enkla idéer – idéer som företag i denna föränderliga värld är beroende av för att hänga med i utvecklingen och överleva in i framtiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Därför är det viktigt att ha en innovationskultur, förklarar Jonas Brögger på McCloud Miller Group. Särskilt viktigt är det i företag som strävar efter att växa. Vill man ha en framgångsrik tillväxt så behöver man medarbetare som vill bidra till att utveckla verksamheten och affären – medarbetare som vågar komma med idéer utan rädsla för att avfärdas.

– För att skapa tillväxt med framgång är det nödvändigt att införa en kultur av innovation. Det vill säga, att vi kultiverar idéer som håller oss i framkanten, säger han.

En innovationskultur bygger på flera grundläggande komponenter: tillit, öppenhet, tolerans för misslyckanden och stöd för kreativitet. Jonas Brögger betonar vikten av dessa element för att nå framgång i tillväxtbolaget.Syftet är att uppmuntra till ett mindset av ständig utveckling hos medarbetarna och att skapa förutsättningar som stöder detta.

Ständigt lärande

Han menar att ett effektivt ledarskap är avgörande för att frigöra potential och kraft inom en organisation. Det handlar om mer än bara att uppmuntra medarbetarna; det krävs ett ledarskap som inspirerar till innovation och skapar en miljö där medarbetare känner sig motiverade att bidra med sina idéer. Det kan handla om små saker, som att äta frukost tillsammans en dag i veckan

– Att komma igång med detta är i grund och botten en ledarskapsfråga. Det handlar om att uppmuntra medarbetarna från det att de anländer på morgonen och att mäta framsteg. Att ständigt lära och dela kunskap är centralt i en innovationskultur, konstaterar han.

Psykologisk trygghet

Det finns fler komponenter som är utmärkande för ett tillväxtbolag med en stark innovationskultur. Att förstå och anpassa sig till ny teknik är en sådan, oavsett om man arbetar med AI. Genom att vara positiv till och hålla jämna steg med modern teknologi förblir företaget attraktivt i sin bransch.

– En annan viktig aspekt är att bygga in belöningssystem som uppmuntrar lärande och hjälpsamhet. Det är viktigt att tillåta misslyckanden som en del av lärandeprocessen. Att skapa en miljö där psykologisk trygghet råder och medarbetare uppmuntras att försöka igen även efter misslyckanden är avgörande, menar Jonas Brögger.

En psykologisk trygghet där medarbetare känner att de kan ta risker och uttrycka sina åsikter är ofta närvarande i mer innovativa organisationer, understryker han.

– Om denna trygghet saknas, riskerar organisationen att endast höra det ledningen vill höra, vilket begränsar möjligheterna till verklig innovation och tillväxt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.