Resiliens – konsten att komma igen

Vd-rollen Helenes ledarskap sattes under hård press i en utsatt situation. Genom att jobba med sin resiliens hittade hon tillbaka till sig själv, och kunde fatta beslut som ledde henne vidare i livet och karriären. Organisationskonsulten Susanne Bergman ger sina bästa tips om hur du tar dig vidare i en kris

Resiliens – konsten att komma igen
Susanne Bergman. Foto: Stock Adobe

Helene var full av tillförsikt när hon tillträdde sin nya tjänst. Hon, en van ledare i myndighetsvärlden, skulle nu få ett övergripande ansvar för en stor och samhällsviktig myndighet. Hon visste att det skulle bli en utmaning, inte bara för att det var en större organisation än hon tidigare hade lett.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag kände till att de hade haft ganska stora interna problem och att många personer hade lämnat för att de helt enkelt inte orkade vara kvar. Det fanns en ingrodd misstro mot chefer och ledarskap, berättar hon. Jag ville göra en omorganisation – i efterhand kanske jag gjorde den för snabbt, men den var nödvändig och jag tänkte att det skulle bli en spännande utmaning. Jag trodde att jag skulle ro det här i land.

Fakta

6 centrala förmågor för resiliens

För resiliens finns sex förmågor som bidrar till återhämtning och kraft, enligt Susanne Bergman:

  1. Målfokus. Att formulera sin riktning och kommunicera den tydligt till andra.
  2. Att hantera motstånd och strategier för att lyckas trots motstånd. Identifiera strategier och stöd, till exempel personer/livlinor som kan bidra när det är tufft.
  3. Medvetenhet om värderingar. Vilka värderingar är viktigast för mig just nu och hur efterlever jag dem? Vilka val känns bäst att göra just i denna situation utifrån min värdegrund?
  4. Balans i livet. Hur balanserar jag arbete och fritid och gör val så att jag får naturlig återhämtning? Hur hanterar jag min balans just nu när det är tufft?
  5. Självinsikt. Hur återfångar jag min insida och får fatt på egna insikter och känslor så jag leder mig själv rätt?
  6. Empati. Hur kan jag lyssna in omvärldens signaler och berättelser och verkligen försöka förstå hur andra tänker?

Ohållbar situation

Det gick inte riktigt som hon hade tänkt sig. Helenes förändringsledning stötte på stort motstånd bland delar av personalen. Hennes ledarskapsstil, som präglades av öppna dörrar och tillgänglighet, möttes av slutenhet och grupperingar bland vissa medarbetare som verkade gadda ihop sig bakom hennes rygg. När det gjordes en medarbetarundersökning fokuserade de på hennes ledarskap med en sådan riktad negativitet att det liknade mobbning.

Samtidigt upplevde Helene att det nationella huvudkontoret inte gav henne tillräckligt stöd. När de dessutom lät göra ytterligare en medarbetarundersökning över hennes huvud, och gick bakom ryggen på henne i ett annat sammanhang på ett sätt som underminerade hennes mandat, så blev situationen ohållbar.

– Jag kände att det inte är värt det här, säger Helene. Det kostade så mycket, även på det personliga planet. Jag var på gränsen till utmattning, hade svårt att sova, familjen påverkades.

Självförtroendet sviktade. Hon började också känna att hon nog inte var rätt person på rätt plats, all sin erfarenhet till trots.

– Det får jag väl säga, att jag var inte den chef de behövde. Så då valde jag att säga upp mig.

Jobbade med en coach

Under hela denna tid på det nya jobbet hade hon haft en coach vid sin sida. Från början träffade hon coachen för att få input för sitt krävande uppdrag, men i takt med att motgångarna växte kom coachsamtalen allt mer att handla om hur hon skulle hantera dem. Coachen, Susanne Bergman, är beteendevetare och organisationskonsult och specialiserad på resiliens, något som Helene hade stor nytta av under sin kris i karriären. Psykologisk resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar och motstånd, och få kraft att komma igen efter en motgång.

– Ursprungligen så betyder resiliens återhämtningskraft, säger Susanne Bergman. I en utsatt situation som Helene var i behövde hon få hjälp att reflektera över orsak och verkan, och få ett metaperspektiv på sin situation för att hitta handlingsalternativ. Men även för att få fatt på sina värderingar om hur hon vill leda. Våra samtal handlade om att förstå orsak och verkan, hitta sin kraft men även hitta former för reflektion och återhämtning.

I arbetet med att komma tillbaka använder Susanne resilienskompassens sex olika förmågor, som hjälper till vid återhämtning och framför allt för att komma tillbaka efter tid av hög prestation och utsatthet. Det handlar om allt från självinsikt och empati till medvetenhet och förmåga att hantera motstånd. Ofta kan det vara enkla verktyg som krävs för att komma en bra bit på väg. Susanne Bergman uppmanar till exempel sina klienter att skriva dagbok. Något som även Helene gjorde.

– Jag skrev lite en gång i veckan, om nuläget och vad jag tänkte på. Jag reflekterade över det som hade varit, men jag tittade inte så mycket bakåt eller ältade, utan jag försökte ta reda på hur jag kände nu och svara på: hur står jag pall i det här? berättar Helene.

Återhämtning i familjen

Dagboksskrivandet hjälpte henne att hitta tillbaka till sig själv mitt i krisen, och få vägledning genom ökad medvetenhet. Hon rekommenderar också alla i en liknande situation att hitta en bra samtalspartner utanför organisationen. Det kan vara en coach, eller helt enkelt en vän eller familjemedlem som kan lyssna med klokskap och hjälpa en att reflektera.

Hon jobbade också med sin återhämtning i sin familj, och reflekterade mycket över sina värderingar för att till slut få modet som krävdes för att säga upp sig. Genom självreflektionerna kom Helene fram till att hennes mammas gamla devis om yrkesrollen stämde även för henne: ”det är din funktion, inte din person”. För Helene var det en befrielse att säga upp sig. Men det var också ett hårt arbete att jobba upp självkänslan som krävdes för att kunna gå vidare till ett nytt jobb. I dag, ett drygt år efter att hon sade upp sig, så är hon i ett annat jobbsammanhang, där hon troligen inte skulle ha befunnit sig om hon inte hamnat i den utsatta situationen på sitt förra uppdrag.

– Det blev en annan riktning, och det blev väldigt bra för min del. Jag får pröva en helt annan roll än jag hade tidigare, och jobbar med saker som hjälper mig att hitta nya sidor hos mig själv, säger Helene.

Erfarenheten förändrade framtiden

Hade karriären tuffat på utan avbräck hade hon förmodligen fortfarande lett sin organisation i ett par år till, och sedan gått vidare för att leda någon annan myndighet. Nu är hon inte chef, även om hon fortfarande använder sin expertkompetens.

– Erfarenheten har så klart gjort något med mig. Dels att jag inte har velat gå tillbaka till det område där jag har jobbat i 30 år. Det slutade med ett misslyckande, och vem vet, kanske kunde jag ha agerat på ett annat sätt.

– Men jag hittade också tillbaka till mig själv, och kan se framåt igen. Och jag tycker att jag gjorde rätt, utifrån vem jag är som person. Jag är inte mitt jobb, jag jobbar med mitt jobb.

Fotnot: ”Helene” är ett fingerat namn.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.