Johan Landehag ny förbundsordförande för Småföretagarnas Riksförbund

På nytt jobb Småföretagarnas Riksförbund har valt ny förbundsordförande i Johan Landehag. Han har en bakgrund som konsult och småföretagare inom bank- och finanssektorn och blev styrelsesuppleant i SR 2023.

Johan Landehag ny förbundsordförande för Småföretagarnas Riksförbund

Han beskrivs av sin nya uppdragsgivare som ”en stark förespråkare för småföretagarnas framtid” som ”arbetar oförtrutet för att skapa en bättre och mer gynnsam miljö för dem att verka i”. Han tar över med en agenda som fokuserar på att förenkla regler för företagare, minska byråkrati och bekämpa brottslighet som påverkar småföretag.

– Jag önskar jag kunde säga att det är tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag. Tyvärr är det alltjämt alldeles för krångligt och det behövs fortsatt regelförenklingar. Företagare i Sverige tyngs av tillsynsavgifter och långsamma tillståndsprocesser. Dessutom är arbetsgivaravgiften för hög, säger Johan Landehag i ett pressmeddelande.

En annan fråga han säger sig vilja ta itu med är den ökande rädslan för kriminalitet bland småföretagare.

– Vi har så många medlemmar som vittnar om att de anmäler brott efter brott men att polisanmälningarna bara läggs ned, kommenterar han.

– Tyvärr är vi inte alls förvånade att det i den undersökning vi gjorde förra året visade sig att så många som nästan tio procent som säger att brottsligheten är det största hotet mot deras verksamhet och det största hotet mot tillväxt. Därför känns småföretagarnas röst än viktigare och jag är redo att se till att den hörs ännu starkare, säger ordförande Johan Landehag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.