Johan Stéen blir ny vd för Quiddly

På nytt jobb Mjukvaruföretaget Quiddly expanderar och tar in ny vd. Johan Steen rekryteras internt och kommer närmast från posten som intäktschef på företaget.

Johan Stéen blir ny vd för Quiddly
Foto: Quiddly

Fintechbolaget Quiddly, baserat i Malmö, har nyligen rapporterat en betydande expansion både i verksamheten och i ledningen. Quiddly har signat fyra nya kunder med miljardomsättning, tagit in nytt kapital och expanderat utanför Sverige. I takt med detta har de även rekryterat ny vd. Johan Stéen, med en bakgrund från olika storföretag och djupa kunskaper inom processförbättring och projektledning, förväntas leda Quiddly genom dess nästa tillväxtfas.

Du har haft ledande positioner i stora företag som Maersk och Eden Springs. Hur har dessa erfarenheter förberett dig för rollen som vd för ett snabbväxande fintech-företag som Quiddly?

– På både Maersk och Eden Springs har jag lärt mig att hantera komplexa processer och projekt samtidigt som jag utvecklat min förmåga att navigera i snabbrörliga miljöer med höga leveranskrav. Jag har också haft förmånen att arbeta med väldigt duktiga ledare att inspireras av. Detta har gett mig en tydlig målbild att sträva mot, både för Quiddly som företag och mig själv som ledare.

Vad motiverade dig att gå från stora, etablerade företag till en startup som Quiddly? Hur skiljer sig din dagliga arbetsroll nu jämfört med tidigare?

– Jag lockades av möjligheten att få vara med att bygga ett bolag från start, att kunna sätta kultur och processer från början i stället för att förändra inrutade mönster. Skillnaden från mina tidigare roller är främst att denna roll är mycket mer varierande. På ett mindre företag som Quiddly är det högt och lågt, varje dag behöver både praktiska problem och strategiska frågeställningar hanteras, och alla behöver bära fler hattar.

Hur ser du på din roll i att forma Quiddlys framtid? Finns det specifika mål eller projekt som du är särskilt entusiastisk över att utforska?

– Så klart är min främsta uppgift att säkerställa Quiddlys långsiktiga framgång och tillväxt. Vi är fortfarande i en kritisk tillväxtfas som innebär nya situationer, högt tempo och mycket arbete. Min första uppgift är därmed att skapa en stabil(are) grund att stå på vilket möjliggör den framtida tillväxten. Detta samtidigt som vi bevarar en kultur som genomsyras av innovation och kundvärde.

Med Quiddlys nyliga expansion till Norge och Finland, vilka är de största utmaningarna och möjligheterna du ser på dessa nya marknader? Hur planerar Quiddly att skilja sig från lokala konkurrenter?

– Utmaningen är att växa produkten snabbt utan att tappa kvalitet och att sprida oss för tunt. Vi arbetar nära våra kunder för att prioritera vår utvecklings-roadmap och därmed hela tiden kunna hålla fokus på slutmålet. Vi har haft fördelen att kunna expandera utomlands organiskt genom våra kunder, vilket också ger oss en unik inblick i vilka behov som finns på marknaden och hur vi kan differentiera oss. Att vi kan expandera ut i Norden och att våra produkter är så pass formbara är på lite längre sikt också ett proof of concept för vår fortsatta expansion i Europa. 

Nu när du är vd för Quiddly, vilka personliga mål har du satt upp för dig själv och hur planerar du att uppnå dem?

– Ser vi bort från företaget för en stund så ser jag personligen fram emot att fortsätta utvecklas som ledare. För mig är det viktigt att arbeta mot hållbar tillväxt och att vi kan uppnå våra målsättningar utan att tumma på kulturen som jag nämnde tidigare.

Quiddly utvecklar system för factoring, inkasso och fakturering. Bland kunderna återfinns banker samt finans- och inkassobolag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.