Uppföljningen är viktigare än att mäta

Bloggen Varför heter det inte ”det som följs upp blir gjort”? I slutändan är det ju ändå den personliga uppföljningen som avgör om målstyrningen får resultat, förklarar Caneas seniorkonsult John Saldin.

Uppföljningen är viktigare än att mäta
Foto: Canea/Stock Adobe

När jag pratar målstyrning är det många som tänker ”siffror”. Även om vision och målsättningar inte nödvändigtvis är sifferfokuserade så blir det ganska snabbt fokus på mätbarhet och mätetal. Det finns ett talesätt: ”Det som mäts blir gjort” som på många sätt är sant. Men det finns något som är väldigt mycket effektivare!

I takt med att arbetsplatser utvecklas och ny forskning belyser hur vi arbetar bäst, börjar en ny sanning ta form. Kanske borde vi omformulera det gamla ordspråket till ”Det som följs upp blir gjort”. Varför? För att i grunden av varje framgångsrik målstyrningsprocess ligger inte bara mätningen av framsteg utan också den personliga uppföljningen.

Många modeller – samma behov

Målstyrning är ett omfattande område som spänner över olika modeller och metoder, från akronymer som SMART-mål, via MBO och BSC till OKR (läs gärna VD-tidningens målstyrningsskola så får ni veta vad som ligger i dessa förkortningar!), var och en med sina styrkor och svagheter. Oavsett vilken modell ni väljer, handlar kärnan om att uppfylla strategin genom att sätta och uppnå olika mål. Det handlar inte bara om att sätta mål och sedan mäta framsteg, utan även om att engagera sig i en ständig process av personlig uppföljning. Genom att jag engagerar mig, engagerar jag alla jag har dialog med!

Att fastställa mål är endast det första steget. Det verkliga arbetet – och den verkliga utmaningen – ligger i att ständigt följa upp, utvärdera och om nödvändigt justera dessa mål. Detta kräver en kultur av öppen kommunikation, där feedback inte bara välkomnas utan aktivt uppmuntras.

Personlig uppföljning nyckeln

Personlig uppföljning är nyckeln till att förvandla ambition till verklighet. Bra målstyrning handlar inte bara om att kolla in siffrorna eller kryssa i en lista. Det är en process som omfattar regelbundna möten, personliga samtal och kontinuerlig feedback, som alla syftar till att inte bara identifiera vad som har gjorts, utan också vad som kan göras bättre.

En effektiv uppföljningsprocess ger individer och team möjligheten att reflektera över sina framsteg, identifiera hinder och utforska nya strategier för att övervinna dem. Det skapar en miljö av engagemang och ansvar, där varje medlem känner sig ansvarig inte bara för sina egna mål utan för hela teamets framgång.

Från mätning till mening

Om vi fortsätter att enbart fokusera på det som mäts, riskerar vi att missa skogen för alla träd. Vi fastnar i att fira de mätbara framgångarna och glömmer bort de mindre konkreta, men lika viktiga, aspekterna av vårt arbete – som personlig utveckling, teamdynamik och arbetsglädje.

Att förändra fokuset från ”det som mäts blir gjort” till ”det som följs upp blir gjort” är mer än bara en semantisk skillnad. Det är en grundläggande förändring i hur vi närmar oss mål och prestationer. Det betonar vikten av den mänskliga faktorn i framgång och erkänner att siffror, hur imponerande de än kan vara, bara berättar en del av historien.

Summering

I slutändan är det den personliga uppföljningen som gör skillnaden. Det är den som förvandlar goda intentioner och ambitiösa mål till faktiska resultat. Genom att lägga lika stor vikt vid uppföljning som vid mätning, kan vi skapa arbetsplatser som inte bara är mer produktiva utan också mer tillfredsställande för alla inblandade. Så nästa gång du sätter ett mål, kom ihåg att det inte är fullbordandet av mätningen som leder till framgång, utan den omsorgsfulla och kontinuerliga personliga uppföljningen som verkligen gör skillnaden.

John Saldin är seniorkonsult på Canea. Han har jobbat både i Sverige och internationellt med företagsutveckling och styrning, både operativt och i konsultroller. Är i dag seniorkonsult och föreläsare på CANEA Partner Group och arbetar med strategifrågor som målstyrning, omvärldsbevakning och riskhantering, men även med ledarskap och utvecklingsfrågor. Han har även skrivit en bok om strategisk marknadsföring.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.