Från uppväxt till tillväxt och uppväxt igen

Krönika Vid föräldrarnas köksbord och på kusinträffar med mor- och farföräldrar skolas morgondagens ägare in i sitt framtida ansvar. Krönikören Helena von der Esch möter dagligen ägarfamiljer som för värderingar och kunskaper vidare för att säkra familjeföretagets speciella kultur.

Från uppväxt till tillväxt och uppväxt igen
Foto: Formue/Stock Adobe

Rubriken sammanfattar cykeln för generationsväxlingar i familjeföretag världen över. Den som växer upp i familjeföretag matas vid köksbordet, genom dagliga informella samtal, med en av de viktigaste delarna av en utbildning för att bli ägare: det värderingsstyrda entreprenörskapet och ägaransvaret. De som sitter med får färdigheter helt utan läroplan. Ämnesområden som serveras rör sig från företagande till personalfrågor, affärer, samarbeten, marknader och affärsmoral. Det skapar en grund för att förstå och omfamna det entreprenörskap och ansvar som krävs för köksbordets framtida ägare. Vi har en stor förväntan på att nästa generation ska lyckas med ett hållbart och långsiktigt ägande och företagande.

När ansvaret kommer förväntas tillväxt. I dag först och främst i form av att lyckas med investeringar i exempelvis teknisk utveckling och regulatorisk omställning. Precis som för alla företag. Familjeföretagen med en pågående tillväxt inom familjen i antal nya medlemmar skapar parallellt krav på anpassning till en större familj och bredare skara ägare. Två system som ter sig precis lika betydelsefulla, men inom sig helt olika. 

Ett familjeföretag är inte ett familjeföretag om inte en betydande del av relevant kunskap och kompetens kommer inifrån familjen med överförande av värderingar.

I längre framskridna generationer uppstår flera olika köksbord i takt med att de unga växer upp och lämnar över för egna köksbord. I takt med detta får utomstående rådgivare en inbjudan att i bästa fall implementera formella läroplaner för det finansiella och sociala kapitalet i en mer organiserad form. Mitt arbete innebär denna typ av inbjudan. 

Jag har haft förmånen att skapa en utbildning i samarbete med CeFEO, Center for Family Entrepreneurship and Ownership vid Jönköping International Business School. En forskningsbaserad utbildning för blivande ägare och ledare, den första i sitt slag i Norden. 

Graden av kunskap och kompetens för uppgiften att äga och leda framgångsrika företag i tillväxt är matchavgörande. Det har forskningen lärt oss. I kombination med den grundläggande köksbordsutbildningen. Ett familjeföretag är inte ett familjeföretag om inte en betydande del av relevant kunskap och kompetens kommer inifrån familjen med överförande av värderingar. 

Jag hörde en gång talas om en klok, inte minst strategisk farmor som samlade alla barnbarn ett par veckor vid sommarlovets början. Ett andrum inför deras föräldrars nalkande sommarledighet och ett förklätt ”bootcamp” i gemenskap över familjer med kusiner. Alla dessa kusiners uppväxt innehöll i och med detta stora doser gemensamma minnen och värderingar som repeterades år efter år inför den framtid då det var deras tur att ta ansvar. 

Ett företag som ägs och leds av kompetenta ägare ger tillväxt tillbaka för många generationer av nya uppväxter. Inte sällan läggs grunden för framgång vid ett informellt köksbord, under sommarlovsveckor hos en farmor eller vid än mer vuxen ålder genom utbildning i organiserad form.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.