”Säg tack, förlåt och säg ifrån!”

Krönika Företagskulturen gör vägen framåt tydligare. Tydlighet är också den röda tråden i det som ger en stark kultur. Här är tre tips på vad du som vd kan göra för att skapa mer tydlighet i er kultur.

”Säg tack, förlåt och säg ifrån!”
Även i ditt företag finns kanske ett dåligt äpple. Då är det viktigt att säga ifrån! Foto: Stock Adobe

Om du kör på en väg med otydlig vägren måste du köra långsamt. Kulturen är som staketen och reflexerna längs vägen. Med en svag kultur blir medarbetarna osäkra och måste köra långsamt för att inte åka av. Med en stark kultur vet medarbetarna vad som gäller och kan köra fort.

Många faktorer samspelar för att skapa en stark kultur. Den röda tråden mellan de olika faktorerna är tydlighet. Det är tydligt vad som eftersträvas och vilka beteenden som uppskattas. Det är tydligt vilka hjältarna och fienderna är. Det är tydligt vilka saker och symboler som representerar er. Det är tydligt vad som utgör ett bra ledarskap. Det är tydligt vad vd:n står för och vilka personliga värderingar kring mellanmänskligt samspel som gäller. Det är tydligt vad som är accepterat beteenden, vad som är särskilt uppskattat beteende och när någon går över en gräns som kräver en tydlig markering.

Men, vad kan du göra som vd för att skapa öka grad av tydlighet i er kultur? Det börjar med dig själv och dina vardagliga beteenden. Vad du tydligt uppskattar, hur du reagerar, vad din inre kompass markerar ger en riktning. Oavsett om du vill eller inte kommer dina ledarkollegor och därmed alla medarbetare ta efter delar av dina beteenden. Man kan tvista och dra i långbänk många aspekter av företagskultur. Ska vi främja en sund tävlingskultur, ska vi bete oss som en familj, är en bestämd beslutsordning det rätta? Det finns inga enkla svar kring dessa avväganden, men det finns tydliga svar kring hur alla människor vill bli behandlande.

Säg tack

Alltför många, i runda slängar fyra av fem medarbetare, upplever att de inte får tillräcklig personlig uppskattning för sina ansträngningar, för sina idéer och för sin hjälpsamhet. De flesta förväntar sig varken bonus eller applåder, men ett rakt och tydligt tack. Fast i en upptagen vardag och med blicken konstant inriktad på det ogjorda och det bristfälliga missar många vd:ar att personligt och uppriktigt uttrycka ett tack. Så, var på konstant jakt efter vilka tack du kan uttala. Känslan av ett tack sitter i länge.

Säg förlåt

Ibland kommer du ha otur när du tänker. Ibland kommer du ta förhastade och felaktiga beslut. Ibland kommer din dagsform göra någon annan ledsen eller besviken. Ibland kommer du inte ha tid. Vid alla dessa tillfällen står någon eller några andra och väntar på en ursäkt, ett förlåt. I din iver att gå vidare, bland allt annat som händer, kommer du missa att säga förlåt. Det kommer sätta spår, det kommer undergräva din trovärdighet. Var därför inställd på att hellre säga förlåt en extra gång än att missa ett förlåt.

Säg ifrån

Även i ditt företag finns ruttna äpplen och praktarslen, eller åtminstone personer med tendenser till sådant beteende i vissa situationer. När forskning visar att ett enda ruttet äpple kan försämra en hel grupps prestationer med upp till 40 procent är detta allvarligt. När felaktiga attityder och beteenden inte tydligt motverkas dras en nedåtgående spiral snabbt igång. Våga säga ifrån högt och tydligt. Våga ifrågasätta den högpresterande, men kulturförstörande stjärnan. Våga säga ifrån!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.