”Varför ska jag ha en ledningsgrupp?”

Bloggen Duktiga människor blir inte per automatik en duktig grupp, bara för att du samlar dem runt ett bord. Men den som lägger tid på att fundera på och jobba med sin ledningsgrupp kommer att vinna stora fördelar för sitt företag, förklarar Eva Birgerson i sitt första blogginlägg.

”Varför ska jag ha en ledningsgrupp?”

”Varför ska jag ha en ledningsgrupp?” Den frågan ställde sig en vd som just börjat på ett nytt spännande uppdrag. Det var under ett av våra första samtal, som kom att bli en lång serie av utforskande dialoger om utmaningarna i att vara vd.

Det är faktiskt ingen dum fråga att ställa sig. Numera är det så självklart att man har en ledningsgrupp, att få vd:ar tycks fundera över vad den faktiskt ska fylla för funktion. (Med tanke på kostnaden för att samla företagets dyraste medarbetare är det ju en fråga väl värd att ställa. En ledningsgrupp på 6 personer, som träffas två timmar varannan vecka kostar en halv årslön…)

Om man samlar sina ledande befattningshavare bara för att utbyta information, så är det verkligen en högst relevant fråga, och nog ganska säkert en dålig investering. Det finns smartare sätt att dela information och få kontroll över de formella aspekterna i att leda ett företag.

Om man däremot lägger tid och energi på att tänka igenom ledningsgruppens roll och att lära sig att forma och utveckla ett effektivt team, då kan ledningsgruppen bli en funktion som gör skillnad på riktigt. För effektiviteten, för kulturen och arbetsmiljön, för företagets framgång.

”Varför blir det ingen verkstad?”

I en forskningsstudie på ledningsgrupper (Wageman m fl) ställde man frågan om ledningsgruppens mål till ett stort antal individuella ledningsgruppsmedlemmar. De tillfrågades om de ansåg att ledningsgruppens mål var a) viktigt b) utmanande och c) tydligt? Svaren var väldigt intressanta: de såg målen som mycket viktiga (4,5 av 5 poäng), relativt utmanande (3,8) och ganska otydliga (3,4). Man ansåg alltså att målet var väldigt viktigt – men var tyvärr osäker på vad detta viktiga mål var…

Utöver frågan om ledningsgruppens funktion, är en av de vanligaste fallgroparna som jag stött på att vd:n tänker ungefär så här: ”I min ledningsgrupp sitter en samling smarta, erfarna och kompetenta människor som har ansvarsfulla uppdrag – varför blir det inte någon verkstad?” Precis som ledningsgruppsmedlemmarna själva, har vd:n svårt att se skillnaden mellan individ och grupp. Vi människor påverkas i hög grad av vårt sammanhang, och vårt beteende styrs ibland mer av detta sammanhang än av vår personlighet, kompetens et cetera. Det betyder att duktiga människor inte per automatik blir en duktig grupp, bara för att man samlar dem vid ett bord. Duktiga chefer är inte per automatik duktiga ledningsgruppmedlemmar.

En grupp – inte en samling individer

Psykologisk trygghet har varit ett hett begrepp på senare år, och det är ingen slump, utan beror på en ökande insikt i att ett välfungerande samarbetsklimat har oerhört stor betydelse för vilket resultat en grupp kan skapa. Det första steget mot att skapa den eftersträvansvärda psykologiska tryggheten, är att inse att man som vd och ledare för en grupp behöver förstå och förhålla sig till den just som en grupp, inte en samling individer.

Under snart 30 år har jag träffat och arbetat med massor av chefer och ledningsgrupper på olika nivåer i företag och offentliga organisationer, och tycker fortfarande att det är ett meningsfullt och roligt arbete. Därför har jag tackat ja till att blogga om ledningsgrupper under året och ser fram emot att få dela med mig av erfarenheter, kunskap, modeller och tips till dig som vd. Min utgångspunkt är organisationspsykologi och mänskliga system, vilket innebär att ha ett perspektiv på individen, gruppen och hela organisationen – och det dynamiska samspelet mellan dem.

Lästips:

  • Senior Leadership Teams (Ruth Wageman m fl, Harvard Business Review Press, 2008)
  • En liten bok om ledningsgrupper (Stefan Söderfjäll, Ett hum förlag, 2019)
  • Effective Management Teams and Organizational Behavior (Henning Bang och Thomas Midelfart, Taylor Francis, 2022)

Eva Birgerson är organisationspsykolog och har arbetat med att stötta och utveckla ledare och organisationer i snart 30 år. Hon har också erfarenhet av att själv vara vd, då hon drivit konsultföretaget Sandahl Partners i många år.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.