Styrdokumentskolan del 3: Ägardirektivet

Styrdokumentskolan Ett företag utan ägardirektiv är som att fartyg utan resrutt. Ägardirektivet kan rymmas på en A4 men är det viktigaste dokumenten för att vd:n ska kunna göra sitt jobb.

Styrdokumentskolan del 3: Ägardirektivet
Foto: Stock Adobe/styrelseinstitutet

Ägardirektivet berättar vad ägarna vill med sitt bolag. Vilka drömmar och visioner finns om framtiden? Vad har styrelsen för uppgift, vilka mål ska vd:n driva mot?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I ett försörjningsbolag eller ett familjeföretag där ägaren är envåldshärskare märks det inte mycket om ägardirektivet finns på plats. Men så fort det finns mer än en ägare eller om bolaget vill växa och ge en annan vd än ägaren i uppdrag att ta företaget ut i världen så blir ägardirektivet en ovärderlig handling, förklarar Styrelseinstitutets vd Eva Gianko.

– Utan direktiv från ägarna så kan inte styrelsen utföra sitt arbete, den kan inte sätta andra mål på vd:n än att effektivisera verksamheten och den inte säga vilka affärer man kan göra, säger hon.

– Det blir helt enkelt ett mer passivt och mer icke-fungerande styrelsearbete. Ägardirektivet beskriver ägarnas ambitioner och mål med bolaget och är förutsättningen för allt som en vd och en styrelse gör.

Målsätt visionen

Denna lilla handling tillhör alltså ett av företagets viktigaste styrdokument. Och ägardirektivet behöver verkligen inte vara långt. Det som bör stå där kräver inte mer än en halv A4. Det finns ina formella krav runt direktivet utan ägaren/ägarna bestämmer själva. Ett lämpligt innehåll är deras långsiktiga vision och vilka marknadsförutsättningar de ser för bolaget.

– Sedan är det kanske viktigt att målsätta den visionen rent konkret, säger Eva Gianko.

Hon föreslår följande innehåll:

  • Finansiella mål för omsättning, lönsamhet med mera under (exempelvis) en femårsperiod.
  • Kärnvärden om kultur och värderingar – vilket bolag ska man vara?
  • Restriktioner och gränsdragningar. Vad får styrelsen fatta beslut om? Vad får den inte fatta beslut om (ifråga om till exempel investeringar och förvärv) utan ägarnas godkännande?

Ägare bör vara överens

Nå, detta låter väl enkelt? Problemet uppstår när ägarna är fler och inte vill samma sak med bolaget.

– Då kan ägardirektivet bli svårt att komma överens om. Så ägardirektivet hänger väldigt nära samman med vi kallar för ägarfacilitering, säger Eva Gianko.

Ägarfacilitering är ett arbetssätt som ägarna i ett bolag använder för att möjliggöra att ägardirektivet lever och är relevant för styrelsen och ledningen. Det ska underlätta samarbetet för ägarna och följer en ordning med regelbundna ägarmöten där man stämmer av sitt ägardirektiv i sina visioner för bolaget.

Om ägarna märker att det finns slitningar bör de ta tag i frågan direkt, anser Eva Gianko.

– Negligerar man samarbetssvårigheterna blir det till slut uppenbart att en riktning saknas i bolaget.

Finns slitningar kan det vara bra att ta in en yttre facilitator för att hitta tillbaka till en gemensam vision för bolaget.

– Visionen är det absolut viktigaste i ägardirektivet. Både när det gäller ekonomiska termer och när det gäller mer kvalitativa termer. Det är jätteviktigt för företagets utveckling på sikt, säger hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.