Fem tips för lyckad målstyrning

Det är inte lätt att få alla i en organisation att agera i linje med strategin. Forskning visar att bara tio procent av alla strategier som tas fram implementeras till fullo. Det svåra är inte att utveckla en strategi, utan att få hela verksamheten att följa den. Och det är här målstyrning kommer in i bilden.

Fem tips för lyckad målstyrning

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han är grundare och vd på The Information Company och har målstyrning som specialitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Målstyrning skapar resultat, fantastiska resultat och olika typer av resultat. Redan från födseln sätter vi människor mål och strävar efter att nå dem, vilket får oss att må bra, säger han.

David Holmberg konstaterar att om man inte vet vart man ska är det svårt att komma fram.

– Mål ska spegla ett företags strategi och vara tillräckligt fokuserade och tydliga för att riktningen ska bli tydlig för alla. När det finns en röd tråd från långsiktig vision ner till de dagliga besluten blir det skillnad, på riktigt.

Nulägesanalys

Först av allt i processen med målstyrning måste en nulägesanalys göras vilket skapar förståelse för en organisations unika situation och dess behov. Här ges relevanta ingångsvärden.

– Genom att faktiskt ta vara på det som fungerar bra i nuvarande styrning och uppföljning, och justera där störst behov och möjliga effekter finns, säkerställs en skräddarsydd lösning. Alla lösningar är unika och i linje med varje organisations unika behov.

När det gäller nulägesanalysen poängterar David Holmberg vikten av att nyckelintressenter involveras tidigt i processen, vilket underlättar en framtida implementering.

Ramverket

Om ett företag har en uttalad styrmodell gör det tydligt för varje individ hur de kan bidra till organisationen som helhet.

– Styrmodellen är ramverket för hur mål sätts och följs upp, och visar hur organisationens vision och långsiktiga mål sätts och följs upp och visar hur de hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares initiativ i vardagen.

Han konstaterar att de allra flesta organisationer har någon form av styrmodell eller styrfilosofi.

– Men ofta ser den verkliga styrningen annorlunda ut än den modell som man tagit fram på pappret.

David Holmberg konstaterar att ett vanligt misstag är att underskatta vikten av att visualisera målen på ett sätt som hjälper medarbetare att förstå vilken riktning som organisationen rör sig.

Anledningen till detta kan enligt honom vara att styrmodellen inte är en naturlig del av introduktionen för nyanställda.

– Det kan också bero på att den uppdateras för sällan eller att den inte vilar på några grundläggande principer, säger David Holmberg.

 

 

För många mål

Det finns många fällor om man ska arbeta med målstyrning.

– Det vanligaste felet är att sätta för många mål. Så få mål som möjligt är bäst och helst bara ett. För varje mål som läggs till minskar sannolikheten att nå det viktigaste målet. Det är också viktigt att olika mål inte verkar mot varandra.

Att använda flera styrmodeller är ett annat vanligt fel. Det är lätt hänt att man som vd hakar på nya trender inom detta område och tappar fokus.

– Då brukar det bli rörigt för medarbetarna. Om allt mäts kommer organisationen att lamslås och det gäller också om det sätts alltför ambitiösa mål. Strategi handlar om att välja väg och då måste man också välja bort en hel del saker, säger David Holmberg.

Agerbara mål

Han betonar att målen ska vara agerbara.

– De ska vara enkla, tydliga och tillräckligt fokuserade för att riktningen ska vara tydlig för samtliga medarbetare. Därmed blir det enkelt för medarbetarna att veta hur de ska agera för att påverka dem. Det gäller också att bryta ner målen i organisationen för att säkerställa relevans för alla medarbetare.

Ett annat vanligt misstag är enligt honom att underskatta vikten av att visualisera målen på ett sätt som hjälper medarbetare att förstå vilken riktning som organisationen rör sig.

– Målen måste paketeras aptitligt. Hur ofta ser man inte halvdana excelvisualisering som egentligen förvirrar mer än förtydligar. Här behövs det mer kreativitet så att man som vd både talar till medarbetarnas hjärna och hjärta.

– Forskning har visat att en människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem, avslutar David Holmberg.

Fakta

5 tips på hur man lyckas med målstyrningen

  1. Glöm aldrig det grundläggande syftet att skapa agerande i linje med organisationens strategi.
  2. Skapa fokus genom att ha få mål.
  3. Säkra agerbarhet genom att sätta mål som alla förstår och känner att de kan påverka.
  4. Följ kontinuerligt upp målen.
  5. Våga vara pragmatisk och förenkla så att det blir något på riktigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.