Strategiarbete allt viktigare i en snabbare omvärld

Strategiarbete Medellivslängden för företag blir allt kortare. Långsiktig uthållighet kräver därför ett allt tydligare mål- och strategiarbete. Hos Grant Thornton har man utarbetat en enkel och effektiv strategimodell som både de själva och många av deras kunder använder för att få en hög aktivitetsnivå.

Strategiarbete allt viktigare i en snabbare omvärld
En modell över en enkel strategiplan som sedan kan brytas ner till aktiviteter.

Det måste vara enkelt. Annars blir det inte av. Så kan man sammanfatta tankegångarna hos revisionsföretaget Grant Thornton kring strategiarbete och i förlängningen målstyrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Samtidigt vet vi att styrning kräver tid och engagemang, säger Fredrik Wikner, affärsrådgivare och kontorschef hos Grant Thornton i Umeå. Många duktiga entreprenörer saknar erfarenhet i ägarstyrning och strategiarbete.

Han har varit med i utvecklingen för företagets strategimodell som de både använder själva och som de hjälper intresserade kunder att införa. Ändå finns det en rätt utbredd okunskap hos vd:ar i mindre och medelstora företag om vikten av ett systematiskt strategiarbete, vilket är ganska allvarligt då den allt snabbare omvärldsförändringen ställer helt nya krav. En följd av detta är att också medellivslängden för företag blir allt kortare.

– Omvärlden springer allt fortare vilket gör att affärsmodeller prövas som aldrig tidigare, konstaterar Fredrik Wikner. Men om man investerar i en modell för hur man enkelt tar fram en affärsmodell som styr strategiskt mot mål, då har man mycket större möjligheter att hänga med.

En utmaning

Varför råder då så pass stor okunskap om hur effektivt det kan vara med tydliga strategier och en tydlig målstyrning som ger en ledstång för alla i företaget och skapar en gemensam tydlig kraft framåt? Förklaringen, enligt Fredrik Wikner, är kort att många upplever det krångligt. Utifrån egna erfarenheter har de därför på Grant Thornton, byggt en modell som ska vara enkel och drivande att använda och som de också internt använder själva. Tanken här är att inte fokusera på för mycket åt gången, för blir det för många bollar i luften så blir inget klart.

Fredrik Wikner, affärsrådgivare och kontorschef hos Grant Thornton i Umeå
Fredrik Wikner, affärsrådgivare och kontorschef hos Grant Thornton i Umeå Fredrik Wikner, affärsrådgivare och kontorschef hos Grant Thornton i Umeå

– Modellen bygger på att skapa långsiktiga mål som bryts ner till aktiviteter och en kortsiktig horisont, berättar Fredrik Wikner. Det handlar om att lite förenklat göra en åtgärdslista och sedan utvärdera.

Utifrån ägarna

När en strategiplan ska byggas är det viktigt att utgå från vad ägarna vill, vart man är idag och vart man vill långsiktigt.

– Detta ger sedan ett bra underlag till de strategiska beslut som styrelse, vd och ledningsgruppen sedan tar, betonar Fredrik Wikner. Det är här ganska vanligt att det saknas en röd tråd mellan ägarnas strategi och de prioriteringar som alltid måste göras. Ledningen måste förstå vad som är det viktigaste. Om man har 20 saker som är viktiga men bara resurser för 2, vilka ska man välja?

Hans erfarenhet är att man ofta är alldeles för ambitiös i sina affärsplaner och härigenom får för många aktiviteter. Om det finns 10 mål och var och ett av dem kräver 1–5 aktiviteter för att genomföras så blir det många aktiviteter. Ofta har företag 15–20 mål och kanske hamnar på 100 aktiviteter, en omöjlighet i det korta perspektivet.

Treårigt perspektiv

I Grant Thorntons modell arbetar de med ett treårigt perspektiv och några övergripande huvudmål, till exempel en högre omsättning. Dessa mål bryts ner i ett ettårigt perspektiv med ett antal delmål som i sin tur bryts ner i aktiviteter. Allt kan göras enkelt på ett excel och generellt rekommenderar Fredrik Wikner att strategiplanen maximalt är några A4-sidor lång. Sedan följer man upp aktiviteterna och reviderar dem typ varje halvår. Kan man hitta en ”lagom” mängd aktiviteter och hela tiden följa upp dem i exempelvis veckomöten blir det ofta ett väldigt driv framåt.

– Det viktiga är att hela tiden ställa sig frågan om vilka aktiviteter man ska börja med och sluta med för att nå ett specifikt mål, betonar Fredrik Wikner.

Han beskriver ett framgångsrikt strategi- och målstyrningsarbete som att man alltid tittar över sina aktiviteter och funderar vad som är viktigast och ger mest hävstång men också vad som är bråttom med eller inte. Det gäller även att hålla strategisk höjd.

– Sammanfattningsvis kan man säga att formen av plan inte är så viktig, det viktiga är att det finns en röd tråd och att man har aktiviteter som driver framåt, avslutar Fredrik Wikner.

Fakta

Grant Thorntons tankar kring strategi- och målstyrningsarbete

 • Det behöver inte vara krångligt.
 • Se till att ägarna har stakat ut en målsättning vart företaget ska.
 • Ha 2–3 huvudmål ur ett treårsperspektiv.
 • Bryt ner huvudmålen i ett antal delmål och koppla aktiviteter till dessa.
 • Jobba inte med för många aktiviteter åt gången.
 • Följ upp aktivitetsarbetet i veckomöten.
 • Revidera hela strategiplanen varje halvår.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.