”Man måste vara tydlig med när det inte fungerar”

Ledarskap Hur leder man företaget in på listan över Sveriges 25 bästa arbetsplatser? VD-tidningen frågade Olav Fromm, vd för prisade arbetsplatsen Chiesi Pharma.

”Man måste vara tydlig med när det inte fungerar”
Chiesi Pharma har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vd:n Olav Fromm t v.

För tredje året är Chiesi Pharma i Norden certifierade av Great Place to Work och andra gången de finns med på listan över Sveriges 25 bästa arbetsplatser. I pressmeddelandet från Chiesi nämnde vd:n Olav Fromm vikten av psykologisk trygghet för en bra arbetsplats. VD-tidningen frågade hur han som vd arbetar för att upprätthålla och stärka detta i det dagliga arbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det man vill komma åt är autenticitet. Så att medarbetaren får en känsla av att man är sitt riktiga jag. Att det inte handlar om bestämda mallar utan var och en försöker nå den bästa versionen av sig själv, svarar Olav Fromm.

Och hur kommer man dit då? Han nämner saker som genuinitet, att be om hjälp när man behöver och att se andra. Men också uppriktighet.

– Det är klart att man ska se det bästa hos andra, man ska fira framgångar och så vidare. Men man måste också kunna vara tydlig med när det inte fungerar, när något tar energi från organisationen.

En annan del av psykologisk trygghet är tydlighet, menar han. Tydliga mål runt vad man vill så att alla näsor pekar åt samma håll.

– Men också se till att det finns tydliga ansvarsområden. Någon måste vara ytterst ansvarig för en viss uppgift, och sedan självklart ta hjälp av andra och jobba krossfunktionellt, understryker han.

Du har betonat vikten av balans mellan jobb och fritid. Men hur kan vd:n skapa den balansen åt medarbetarna?

– Där kommer man tillbaka till tydligheten. Stress och press är något vi lägger på oss själva. Det är klart att varje människa har ett eget ansvar för att hitta balansen. Ledaren ska skapa ramverket, tydlighet runt mål, verktyg för att kunna hantera sitt ansvarsområde och prioritera.

Ni jobbar med kvartalsvisa enskilda möten med medarbetarna. Vilken påverkan har det haft på deras prestationer och välbefinnande?

– Då pratar vi inte om resultat och projekt, utan vi tittar specifikt på den psykosociala arbetsmiljön. Om vi ser att personen inte mår bra och har det stressigt så kan vi följa upp det över tid. Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, och det är upp till oss ledare att tillhandahålla alla verktyg vi har för att undvika det, säger Olav Fromm.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.