Ta in ungas perspektiv i ledningsgruppen

Krönika Med åren slutar många ledare att lyssna. Gör inte det. Det är ofta de unga som har nya perspektiv och förståelse för samtiden, manar krönikören Malcolm Wiberg.

Ta in ungas perspektiv i ledningsgruppen
Foto: Stock Adobe

När Tony Blair blickade tillbaka på sin tid som premiärminister lär han ha konstaterat att “In the beginning, I was careful to listen to others, convinced that they knew better than I did. In the end, I didn’t listen to anyone, convinced that I knew better.” Det kan vara som det vill med sanningshalten i att citatet är från Blair eller inte. Poängen är att de flesta av oss över tid har en tendens att sluta lyssna. 

Aldrig har det varit mer utmanande att vara ledare än nu. Förr blev du ledare för att du gått stigen förut. Du hade färdigheten att leda och du visste vart ni skulle. Då kunde du måhända komma undan med att inte lyssna. Vi är nu på väg in i en annan värld. Den digitala transformationen förändrar inte bara innehållet i och utformningen av våra tjänster, utan också hur produkter är designade, tillverkade, sålda och levererade. Dessutom, och som lök på laxen och sten på bördan, ökar också förändringshastigheten i våra sociala system. Samhällsförändringar som tidigare varit omärkbara för de som levt i dem, är nu synliga för alla som vill se dem. Den stig som i dag ligger framför dig har inte du, och för den sakens skull ingen annan heller gått förut. I dag styr helt enkelt även den smartaste vd:n sitt skepp genom en dimma av osäkerhet.  

Aldrig har det varit mer utmanande att vara ledare än nu.

Detta skapar ett särskilt behov av att lyssna och söka andra perspektiv. Den generation som nu gör entré på arbetsmarknaden är den första som är infödd i en digital miljö. Internet, sociala nätverk och mobila system är del av deras DNA. Det ger oss ett nytt verktyg för att möta framtiden. 

Barack Obama reflekterade i ett anförande över detta verktyg; ”Det handlar om att våga bjuda in människor till samtal som är smartare än du, men där din roll som ledare är att orkestrera det samtalet i rätt riktning. Och det är nog min främsta talang”. Den innersta cirkeln vid hans möten bestod alltid av de mest erfarna personerna. Längs väggarna stod de yngre medarbetarna. ”Efter att den inre cirkeln hade sagt sitt brukade jag alltid kasta ut en fråga till de mer juniora personerna. Och oftast var det också de som bidrog till att ge ett nytt perspektiv! Och världen är verkligen i behov av nya perspektiv och en ny generation ledare för att lösa våra utmaningar.”   

Den som vill förstå vart vi är på väg gör helt enkelt klokt i att studera och lyssna på det uppväxande släktet. Det är ofta därifrån nya perspektiv kommer. Som ledare kan du aldrig abdikera från ledarskapet. Att leda är din färdighet och ditt uppdrag. Men många av dina yngre medarbetare kommer att ha en bättre förståelse för omgivningen än vad du har. Varför inte göra som Obama – ta in dem i ledningsgruppen och använd dem som utkik i dimman! Och ”do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

Malcolm Wiberg är advokat och vd för Westerberg & Partners advokatbyrå. Tidigare var han ordförande och vd för Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han är författare till ”Medvetet ledarskap – Att förändra en företagskultur”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.