Skräm inte bort nyanställda med för mycket information

Rekrytering För mycket information för snabbt! Det är ett vanligt fel som görs vid nyanställningar. Det kan försvåra inskolningen och leda till att fler slutar i förtid – men så här undviker du fallgroparna.

Skräm inte bort nyanställda med för mycket information
Foto: Adobe Stock

En undersökning från amerikanska Paychex visar att ungefär hälften av alla nyanställda är missnöjda med sin onboarding, skriver Harvard Business Review. Huvudorsaken är att de upplever att de översköljts av information som de helt enkelt inte hunnit med att ta in.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Slutsatsen av undersökningen är att man som arbetsgivare måste se upp med tre huvudsakliga fallgropar.

1. Portionera ut informationen

Den första är att dosera ut mängden information utifrån kunskapen att den mänskliga hjärnan inte förmår ta in för mycket ny information på en gång. Så undvik uppgifter som att den nyanställde direkt ska läsa igenom varje sida av personalhandboken, försök i stället schemalägga olika informationstillfällen så att den nya kunskapen kan doseras ut. Var medveten om att informationsprocessen är längre än en till två veckor. Börja bara med det allra viktigaste och förklara varför informationen är viktig och fortsätt att bygga vidare på informationskedjan.

2. Ha rätt förväntningar

En ytterligare fallgrop är att förväntningarna och det ansvar som kommuniceras till den nyanställde inte överensstämmer med arbetsbeskrivningen. Om den anställde inte förstår riktigt vad den ska göra har hen svårt att förstå om den är på rätt spår och den osäkerhet som uppstår kan vara mycket negativ. Det är också viktigt att man har nåbara mål under onboardingen. Så knepet är att förse den nyanställde med dokument som beskriver förväntningarna i rollen, vidare att sätta upp tydliga kortsiktiga mål som man kan följa upp kontinuerligt. Slutligen kan det vara bra att kommunicera och prata om företagets vision och vad verksamheten är till för.

3. Undvik fikonspråk

Den tredje och sista fallgropen är jargongen och de interna ord som används. Som ny orienterar man sig alltid för att försöka passa in i ”gänget”. Ett hinder som kan skapa utanförskap är den interna terminologin, särskilt om den använder många förkortningar och facktermer. Rådet här är att förklara och se upp med jargongen. I vissa fall kanske man till och med kan sätta ihop en liten ordbok. Det kan också vara viktigt att använda hela namn när man presenterar den nye för kollegor och förklara ordentligt vad dessa personer gör.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.