Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI

Sponsrat av HumaNova Ledarskap Utvecklande Ledarskap (UL) och Motiverande Samtal (MI) utgör två viktiga komponenter inom ledarskaps- och kommunikationsfältet som kan synergisera för att skapa en dynamisk och stöttande arbetsmiljö. HumaNova Ledarskaps konsult Kajsa Bellman är expert inom MI och handledare inom UL. Här delar hon med sig av insikter om hur MI samverkar och stöttar det coachande ledarskapet inom UL för att stärka motivationen och medarbetarskapet.

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI
Foto: Mattias Högberg/ HumaNova

Utvecklande ledarskap (UL) och motiverande samtal (MI) är två olika begrepp inom ledarskaps- och kommunikationsområdet som kan komplettera varandra för att skapa en effektiv och positiv arbetsmiljö.

MI konceptansvarige Kajsa Bellman jobbar både som handledare i UL och som MI coach inom HumaNova Ledarskap. Kajsa brinner för ämnet och säger:

”Motiverande samtal kan stärka det coachande ledarskapet i UL mot att skapa en holistisk och stödjande ledarskapsapproach. Genom att använda MI-tekniker kan ledare bidra till en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, uppmuntrade och engagerade i sin egen utveckling.”

Kajsa ger här exempel på områden där UL och MI kan vara relaterade:

Individens utveckling
Utvecklande ledarskap fokuserar på att stödja och främja medarbetares utveckling. Motiverande samtal, som en del av detta ledarskapsparadigm, kan användas för att identifiera och stärka individuella mål och motivationsfaktorer. Genom att använda MI kan ledare hjälpa medarbetare att utforska sina egna behov, värderingar och mål, vilket kan bidra till deras personliga och professionella utveckling.

Skapa en positiv arbetsmiljö
Motiverande samtal är känt för att skapa en positiv och stödjande kommunikationsmiljö. När detta kombineras med utvecklande ledarskap kan det skapa en kultur där medarbetarna känner sig uppmuntrade att växa och öka deras motivation att bidra till organisationen. Ledare kan använda MI-tekniker för att skapa en öppen dialog och bygga förtroende, vilket är grundläggande för att främja medarbetares engagemang och utveckling.

Fokus på medarbetarens egna lösningar
Både UL och MI betonar vikten av att involvera medarbetarna i processen genom att främja deras egen problemlösningsförmåga. Genom att använda MI-tekniker kan ledare ställa öppna frågor och lyssna aktivt för att uppmuntra medarbetarna att identifiera och utforska sina egna lösningar och strategier för att hantera utmaningar och nå sina mål. MI fokuserar på dialog snarare än monolog och är en samarbetande samtalsmetod. Det finns även verktyg för att hantera motstånd och undvika ”dragkamper”.


Anpassningsbarhet och flexibilitet
Både utvecklande ledarskap och motiverande samtal kräver en viss grad av anpassning och flexibilitet från ledarens sida. Genom att kombinera dessa två kan ledare vara bättre rustade att hantera olika situationer och utmaningar, samtidigt som de stödjer medarbetarnas individuella behov och mål.

En samtalsmetod du med andra ord, inte vill missa – läs gärna mer här.

Kajsa Bellman Konceptansvarig på HumaNovas Motiverande samtal-utbildning.

Fakta

HumaNova Ledarskap utvecklar chefer och medarbetare som gör skillnad.
De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Flera är evidensbaserade och bygger på forskning. Utvecklande ledarskap och Strategiskt ledarskap har tex förankring i Försvarshögskolans modeller. Eftersom inget företag är det andra likt skräddarsyr och anpassar vi våra utvecklingsinsatser och förändringsuppdrag efter de behov som finns. Hittills har närmare hundra olika företag och organisationer valt att utvecklas med hjälp av oss. 

MINT
HumaNovas MI-handledare är medlemmar i MINT

MINT inc är en ideell organisation med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt. HumaNova ansvarig för MI inom HumaNova är Kajsa Bellman. Vi är idag ett flertal konsulter som jobbar i hela Sverige. Läs mer om MINT

Motiverande samtal
MI är en samtalsmodell som används av professionella som ser det som sin arbetsuppgift att hjälpa andra till utveckling och förändring. Ett MI-samtal är en på samarbete grundad samtalsstil med mål att stärka personers egen motivation och åtagande att genomföra en förändring. Samtalet bygger på acceptans /accept av människans absoluta värde och autonomi som förmedlas genom empati och bekräftande. Samtalsledaren vägleder klienten/patienten mot sitt förändringsmål genom att framkalla och stärka personens egna skäl behov av och tilltro till förändring. MI kan med fördel kombineras med andra interventioner, terapi eller behandling. MI stärker effekten av en rad olika behandlingar. MI fungerar även som en självständig insats i de fall patienters egen förmåga till förändring är tillräcklig utan att annan behandling behövs

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.