Tillväxtfällorna som leder till konkurs

Tillväxt Ibland är målet om tillväxt så dominerande att det överskuggar utmaningarna. Christian Hoinard på Azets Insights pekar ut fallgroparna som kan köra likviditeten i botten.

Tillväxtfällorna som leder till konkurs
Christian Hoinard betonar vikten av att vid tillväxt göra en likviditetsplan. Foto: Azets Insight

Christian Hoinard, tillväxtchef hos Azets Insight, som är leverantör av ekonomi- och lönetjänster, konstaterar att i en tillväxtfas kan beslut tas för snabbt och på bristfällig grund vilket kan leda till sämre överblick och internt gnissel i organisationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– En alltför snabb tillväxt kan leda till likviditetsproblem. Många företag står inför den utmaningen under en tillväxtfas. Likviditeten är viktig och ska tas på allvar även om man tjänar bra med pengar eller om lagret är stort, säger Christian Hoinard.

Fakta

3 fördelar med en likviditetsbudget

  1. Ett viktigt verktyg för att kunna betala löner, skatter och fakturor i tid.
  2. Fungerar som ett underlag för beslutsfattande när det gäller investeringar eller ansökning om lån.
  3. Om det skulle uppstå brister i likviditeten, är det bra att upptäcka det i god tid då det underlättar om du skulle behöva söka hjälp hos banken eller skjuta upp betalningen.

Kunna sova gott om natten

Han betonar vikten av att vid tillväxt göra en likviditetsplan.

– Man ska lägga tid på det tråkiga för att inte hamna i en likviditetskris. Likviditetsgraden är ett av de nyckeltal som ofta försämras mest före en konkurs, konstaterar Christian Hoinard.

En likviditetsbudget hjälper till att klarlägga hur mycket pengar som finns tillgängliga vid varje given tidpunkt. På så sätt kan man stämma av att det finns tillräckligt på kontot när viktiga utbetalningar som löner, skatter, avgifter och andra räkningar ska göras.

Det kan vara så att administrationen inte hänger med när företaget växer.

– Det gäller att vända administrationen till en styrka för att kunna sova gott om natten medan företaget expanderar. I en tillväxtfas där man preppar för expansion måste man till exempel ha ett affärssystem som är skalbart.

Digitalisera och automatisera är Christian Hoinards grundråd, bland annat för att få bort tråkiga moment och minska antalet beslut baserade på magkänsla.

Instabilt kassaflöde

Utmaningen är att intäkter och kostnader kommer vid olika tidpunkter och offentliga skatter följer en helt separat cykel.

– När kontrollen uteblir blir också kassaflödet i företaget instabilt. Man blir då osäker på när pengar kommer in och om man har tillräckligt med pengar på kontot vid rätt tidpunkt för att kunna betala fakturorna.

Kontanter eller pengar på banken är den mest likvida tillgången när det gäller att betala leverantörer. Ett varulager är också en form av likviditet, men varorna måste säljas innan de är tillräckligt likvida för att betala fakturor med.

Måste betala i tid

För att ha tillräcklig likviditet gäller det att kunden betalar fakturan i tid.

– Att försöka få bort faktureringstider på 60–90 dagar är en bra åtgärd för att förbättra likviditeten.

Det är viktigt att ha ett bra avtal med kunderna för att undvika oenighet om leverans och betalning. Det gäller också att fakturera omedelbart när varan eller tjänsten är levererad till kunden. Fakturan måste även vara korrekt och tydlig.

– Om en faktura inte betalas innan förfallodatum, ska man vara noga med att ha bra rutiner för hur detta följs upp.

Har man ett tillverkande eller försäljande bolag, är god kontroll på lagret en förutsättning både för likviditet och lönsamhet. Har man å andra sidan ett tjänsteföretag är personalkostnader kanske den största utgiften.

– Att då inte ha koll på när semesterlöneskuld eller sociala avgifter ska betalas kan bli förödande för likviditeten. En likviditetsprognos eller likviditetsbudget kan då vara skillnaden mellan succé och konkurs, säger Christian Hoinard

Det gäller också att planera för tillväxt. Det kostar att växa och även om intäkterna ökar på lång sikt behövs extra resurser under tillväxtperioden. Därför är det viktigt att kontakta banken på förhand eller under resans gång.

– Vänta inte tills det börjar knaka. För att få långfristiga lån hos banken måste företaget kunna visa att de har kontroll på ekonomin och presentera prognoser för budget och likviditet, avslutar Christian Hoinard.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.