Forskare: Storlek spelar roll för chefers välbefinnande

Arbetsmiljö Ju mindre företag, desto fler potentiella hälsorisker för chefer. Arbetsvillkor och belastning förändras också i takt med att bolaget växer. Det säger forskaren Elena Ahmadi som tipsar om vad som krävs för att småbolagschefer ska må bättre.

Forskare: Storlek spelar roll för chefers välbefinnande
Elena Ahmadi är lärare och forskare vid Högskolan i Gävle. Foto: Privat/ Adobe Stock

Ja, storlek spelar roll. Det tycker Elena Ahmadi, forskare och lärare vid Högskolan i Gävle, att hennes avhandling pekar på. Avhandlingen består av fyra studier i vilka hon har studerat en relativt outforskad företagsgrupp – nämligen de med upp till och med 50 anställda. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De bidrar till sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social stabilitet i landet, samtidigt som de – särskilt nu – kämpar för sin överlevnad. Därför ville jag studera dem, säger hon. 

Elena Ahmadi har kommit fram till att chefers arbete, arbetsvillkor och välbefinnande i små företag med lönsam tillväxt skiljer sig från andra grupper. 

– Chefer i små företag jobbar långa timmar vilket är riskfyllt. Samtidigt är de väldigt närvarande och ägnar sig åt aktiviteter som främjar arbetshälsa. Till exempel ägnar de stor del av deras tid åt rundvandringar och åt att interagera med medarbetare.

Cheferna som Elena Ahmadi har intervjuat uppskattar att 20 procent av deras tid ägnas åt rundvandringar. 

– De är mycket mer på golvet än chefer i stora bolag. Tidigare forskning visar att chefer i stora bolag ägnar mellan en och tre procent av deras tid på golvet, säger Elena Ahmadi. 

Enligt henne kan det bero på kontexten, att ägare och chefer i små bolag känner mer ansvar, samt att de i högre grad arbetar både strategiskt och operativt. 

”De minsta uttrycker en sårbarhet”

Men det finns också skillnader mellan små företag. Chefer inom de minsta företagen uttrycker en slags sårbarhet som chefer i små men växande företag inte upplever. 

– Om någon till exempel är sjuk i ett riktigt litet företag så måste chefen rycka in, vilket leder till fler arbetstimmar. Chefer i små, växande företag berättar att de mår bättre efter att företaget har vuxit, eftersom belastningen och villkoren ändras, säger Elena Ahmadi. 

Hennes forskning visar även att cheferna i de minsta företagen har mindre tid för fritid och semester. I takt med att bolag växer fortsätter arbetsbelastningen att vara hög, men mer hanterbar. Enligt Elena Ahmadi har den positiva förändring som sker när man växer att göra med två faktorer:

 1. Delegering – Med bättre ekonomi och fler anställda kan chefer hitta en bättre balans mellan jobb och fritid. Cheferna behöver inte längre ägna lika mycket tid åt administrativt arbete eller åt att se till att det dagliga arbetet flyter på. 
 2. Tydligare struktur – I takt med att planering, tydliga rollbeskrivningar och digitala stödsystem kommer på plats förvandlas företag från informella till mer välstrukturerade organisationer. 

– Men i takt med att små företag växer uppstår nya utmaningar. Cheferna måste ägna tid åt att jobba med anpassningar, att etablera nya rutiner och skapa policys. Chefer som jobbar proaktivt med det strukturella mår bättre än de som jobbar reaktivt, säger Elena Ahmadi. 

Hon betonar vikten av att prioritera denna chefsgrupps välbefinnande. 

– Jag har lärt mig att det här är en grupp man måste vara mån om. Deras mående påverkar medarbetare, ledarskapet och företaget mer direkt. Samtidigt som de är positiva och resilienta så har de unika förhållanden som skiljer sig från stora företag. De är allt-i-allo-personer med begränsade resurser. 

Även om de är bra på att främja arbetshälsa genom att skapa tillitsfulla relationer, så kan chefer i små bolag må bättre av att bli mer transparenta med sitt mående. Elena Ahmadi rekommenderar också att chefer i små bolag inventerar sina resurser och krav för att öka välbefinnande. 

– Man måste bli bättre på att nyttja sin storlek och närhet till anställda. Jag har inte studerat vad samhället i stort kan göra för denna grupp, men det kan också vara bra med fler praktiska stödåtgärder för att minska sårbarheten i små bolag, säger Elena Ahmadi.

Läs avhandlingen här.

Lista

5 faktorer som kan hindra eller främja välbefinnande

I avhandlingen har Elena Ahmadi kokat ned resultatet av sina studier till fem faktorer som både hindrar och främjar chefers välbefinnande i små företag med lönsam tillväxt:

 1. Dagligt chefsarbete. Med det menas saker som oförutsedda problem och hög arbetsbelastning. Chefer i små bolag känner stort ansvar, kan ligga vakna om nätterna och tänka på hur de ska hjälpa företaget. Samtidigt upplever de sitt arbete som meningsfullt och stimulerande. 
 2. Måluppfyllelse. Chefer i små resultat påverkas i hög grad av företagets resultat. När det går bra så mår de bättre – både individuellt och kollektivt. När det går mindre bra så mår de sämre. 
 3. Sociala faktorer. Man är i hög grad beroende av att medarbetare och kunder är nöjda, för att själv kunna må bra. 
 4. Organisatoriska faktorer. Mindre företag är mer sårbara än de som växer. 
 5. Individuella faktorer. Erfarenhet och inställning påverkar välbefinnandet. Chefer som är mer erfarna hanterar stress bättre och är bättre på att planera. De har också en annan inställning till problem och ser dem mer som utmaningar, vilket underlättar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.