Så får ledningsgruppen fart på digitaliseringen

Digitalisering och AI Ledningsgruppen har en avgörande roll i den digitala transformationen. Här går det inte att låsa in sig och skapa lösningar som sedan ingen vill ha utan det gäller att skapa engagemang hos alla medarbetare. Transformationsexperten Lars Alm på DigJourney ger sina bästa tips på hur ledningen ska lyckas.

Så får ledningsgruppen fart på digitaliseringen
Foto: Stock Adobe/Dig Journey

För företag är digitalisering inte längre bara ett alternativ. Nej, det är den avgörande faktorn framåt när vår omvärld ställer om.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Att navigera i denna transformation handlar inte bara om teknik, utan även om att allokera resurser i tuffa tider, och att få med sig människor som både ska kunna och vilja vara med och driva förändring i verksamheten, konstaterar transformationsexperten Lars Alm.

Fakta

6 tips för att lyckas med den digitala transformationen

  1. Samla ledningsgruppen och nyckelpersoner och sätt en inspirerande men också möjlig målbild för vilken nytta digitaliseringen ska åstadkomma för företaget
  2. Ta hjälp utifrån för att komma i gång. Lyft blicken ovanför det dagliga operativa arbetet.
  3. Arbeta igenom en första version av transformationsplan ganska snabbt och skaffa er en helhetsbild, för att sedan arbeta igenom detaljerna mer noggrant.
  4. Låt medarbetarna bli involverade i arbetet med att ta fram planen.
  5. Utse en transformationsansvarig och/eller transformationsteam, gärna med någon/några personer utanför ledningsgruppen.
  6. Använd ett enkelt digitalt verktyg för att leda och följa upp transformationsarbetet. Det funkar bra med Planner eller Trello.

När det gäller digitaliseringen är AI det allra hetaste. Här finns speciellt mycket rädsla hos de företag som inte hunnit speciellt långt i sin digitaliseringsresa. Men det finns också en nyfikenhet om vart den digitala utvecklingen är på väg.

–Du behöver inte vara rädd för att AI kommer att ersätta dig men en som kan hantera AI kommer att göra det, säger Lars Alm.

Han menar att AI är en större förändring än när den första persondatorn eller den första smarta telefonen lanserades.

– Nu transformeras hela branscher genom nya AI-verktyg och funktioner.

Tre faser och fyra processer

Hur leder man då digital transformation?

Lars Alm konstaterar att det finns tre faser i en transformation – mobilisering, koordination och acceleration.

– De flesta svenska företag befinner sig idag i koordinationsfasen där alla delar i verksamheten ännu inte är digitaliserade eller drar full nytta av tekniken, berättar han.

Lars Alm lyfter fram fyra processer som måste ske parallellt för en framgångsrik digital transformation. Den första handlar om transformationsplanering där ledningen identifierar förändring, och beslutar i vilken riktning man ska gå.

– Första steget i transformationsplaneringen är att göra en nulägesanalys för att förstå företagets digitala mognad. Sedan sätter man målbilden och bestämmer det önskade digitala läget och en tidplan för när man ska nå dit. Slutligen görs ett arbete med en transformationsplan där man identifierar olika initiativ och resor för att nå målbilden.

Involvera medarbetarna

Den andra processen handlar om att involvera medarbetarna i de nya riktlinjerna för att skapa vilja hos dem.

– Här gäller det för ledarna att kunna förmedla en positiv känsla kring digitaliseringen och förklara varför den måste genomföras.

Den tredje processen är genomförandet av ett kunskapslyft där man till exempel via interna föreläsningar, externa utbildningar eller workshops laddar med kunskap och ökar förmågor inom området. Just nu är det extra aktuellt att öka kunskapen inom AI.

– Här är det viktigt att få i gång en diskussion om hur digitaliseringen kan underlätta och effektivisera de arbetsuppgifter man har i dag, säger Lars Alm.

Han betonar att varje individ i företaget också har ett eget ansvar för att se till att ha rätt kunskap om man vill vara med på förändringsresan.

Den fjärde processen är transformationsinitiativ och att faktiskt få saker gjort. Detta kan då till exempel handla om att identifiera och genomföra pilotprojekt.

– Mitt tips där är att inte göra ett jättestort projekt direkt utan i stället satsa på några projekt i så liten skala som möjligt så att man kan testa användarnyttan så fort som möjligt och inte bygga en stor lösning som både kostar mycket och tar mycket tid. Det finns en risk annars att man går vilse i tekniken, avslutar Lars Alm.

Lars Alm är en av talarna på Ledningsgruppsdagen på Stockholmsmässan i Stockholm den första februari 2024. Han kommer att tala om den digitala transformationen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.