Så blir grön omställning en affärsmöjlighet

Ledningsgrupp Inte bara en nödvändighet utan även en möjlighet. Så sammanfattar Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna hur näringslivet borde se på klimatomställningen för att ligga steget före i utvecklingen.

Så blir grön omställning en affärsmöjlighet
Johan Kuylenstierna förklarar hur ledningsgruppen kan se på grönomställning som en affärsidé. Foto: Adobe Stock/Elisabeth Ohlson

Den gröna omställningen beskrivs allt oftare som en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt. Den synen borde omfamnas av vd:ar och ledningsgrupper i alla branscher och alla företag, menar Formas gd Johan Kuylenstierna. För alla har de något att vinna på att integrera frågorna om hållbarhet i sina affärsstrategier. Det som har varit frågor för separata hållbarhetsavdelningar och hållbarhetschefer behöver bli en integrerad del av hela affärsverksamheten. Egentligen något ganska självklart, anser Kuylenstierna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det finns ju inga företag som säger att de tänker bedriva en ohållbar verksamhet i dag. Det är liksom ingen bra affärsidé, konstaterar han.

Frågor som klimat, biologisk mångfald och social rättvisa håller helt enkelt på att bli en del av affären.

– Det gör också att det finns en möjlighet till acceleration, säger han. Näringslivet är ofta väldigt bra på att utnyttja det man ser som en potential eller en möjlighet. Därför är det så viktigt att retoriken har gått från klimatfrågan som en kostnad till att tala om den som drivande för affären och för innovation.

Så blir klimatfrågor en affärsidé

Synen på den gröna omställningen har alltså gått från hot till möjlighet. Men hur kan företag tillvarata dessa möjligheter? Det skiljer sig naturligtvis mycket mellan olika företag och branscher och handlar om hur man positionerar sig i den nuvarande stora transformationen, hur man jobbar med affärslösningar och innovativt tänkande för att visa att man är en del av samhällets omställning.

Tre exempel:

  1. Stålindustrin. Har själva drivit utvecklingen av marknaden, där fossilfritt stål har gått från olönsamt till konkurrensfördel.
  2. Bilindustrin. Stora strukturförändringar av marknaden har tvingat företag att ställa om för att överleva. Leverantörer av komponenter för fossilbaserade bilar har ingen vidare framtid. Kan de ställa om och leverera för elfordon ser det ljusare ut.
  3. Tjänstesektorn. Har haft svårt att se sin plats i den gröna omställningen men skulle kunna driva frågor om att gå från materiell konsumtion till konsumtion av tjänster.

–Det är inte lätt att ge ett rakt svar utan det är precis som med alla andra frågor. Det handlar väldigt mycket om hur man har förmågan att förstå omvärldsförändringarna och sedan översätta det till sin affärsutveckling, konstaterar Johan Kuylenstierna.

– Och där skiljer sig ju inte hållbarhetsfrågan från andra omvärldstrender och transformationer. Det gäller att förhålla sig till allt från konsumtionsmönster till världsmarknadsströmningar, att förstå priser på råvaror och så vidare.

Ledningsgruppens roll i omställningen

Så, vilka krav ställs på ledningen för att lyckas med detta? Svaret handlar om både ansvar och kompetens. Ledningsgruppen behöver en samsyn runt vikten av hållbarhetsfrågan och vad den ska betyda för den egna verksamheten. Alla medlemmar i ledningsgruppen måste veta vad det innebär för deras ansvarsområde. Vad betyder det för kompetensförsörjningen? För rekryteringspolicyn? För våra affärsmodeller, vår marknadsföring, vår kommunikation? Ett omställningsarbete är stort, det handlar inte bara om att ”tweaka” affärsmodellen.

– Det är min erfarenhet från att sitta i styrelser, och det är det jag tycker är spännande. När jag satt i Sveaskogs styrelse pågick en ganska stor förändring i synsättet kring skogsfrågor. Det var viktigt att alla var överens om vilken förflyttning man skulle göra. För det är helt centralt vilka konsekvenser förflyttningen får för respektive del av verksamheten, säger Johan Kuylenstierna.

Framtidens kompetenser

För att framgångsrikt navigera i denna förändrade affärsvärld, poängterar Kuylenstierna att ledningsgrupper också behöver utveckla omvärldskompetens och förståelse för hur globala trender påverkar deras verksamhet.

– Att förstå de politiska processerna bland annat inom EU kommer att vara superviktigt. Men också att förstå omvärldsförutsättningar som på olika sätt kommer att driva förändringar i din sektor, säger han.

Ett exempel är transportsektorn, där nu olika drivlinor (bränslen) diskuteras, från vätgas till biobränslen, elektrobränslen och el. Här gäller det att förstå hur marknaden kommer att förändras, inom Sverige och EU men även globalt. Hur lösningarna utvecklas kommer att påverka flera olika värdekedjor och det skapar både möjligheter och risker.

Fler berättare i ledningsgruppen

Ledningsgruppens medlemmar måste därför förstå vad en omställning betyder för deras verksamhet, och bedöma vilka kompetenser som behöver rekryteras och utvecklas för framtidens verksamhet.

Men Johan Kuylenstierna betonar även behovet av en bredare kompetensbas inom företagen. Han skulle gärna se fler humanister i näringslivet, som kan bidra till en mer helhetsorienterad syn på hållbarhet och samhällsutveckling. Kommunikation, både internt och externt, kommer också att vara en viktig del av omställningen för en verksamhet, menar Johan Kuylenstierna.

– I ledningsgruppen behövs en större förståelse för hur kommunikation internt och externt även kan bidra till den förändrade berättelsen vid grön omställning. Att sätta företagets verksamhet i ett större sammanhang, som del av hela samhällets omställning.

Johan Kuylenstierna kommer att tala på Ledningsgruppsdagen den första februari 2024 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Föredraget har rubriken ”Uppförsbacke kräver acceleration”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.