Expertspaning: Det här bör ledningen fokusera på

Ledningsgruppen Tiden för förändring är nu och i morgon. Förändringsledningsexperten Azita Shariati ger dig en kickstart in i årets förändringsarbete.

Expertspaning: Det här bör ledningen fokusera på
Azita Shariati. Foto: Linnéa K Gustafson

Ledningsgruppens roll och ansvar påverkas i stor utsträckning av omvärlden och dess framfart. Den teknologiska utvecklingen, global konkurrens, hållbarhetskrav och geopolitiska förändringar sätter förutsättningarna för företagens verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Utmaningarna som finns för ledningsgruppen i dag är inte så annorlunda mot hur det har varit tidigare. Men det är några få saker man behöver fokusera på, och man behöver fokusera extra mycket på det i dag, säger Azita Shariati.

Azita Shariati har tidigare varit vd för servicebolaget Sodexo och djursjukvårdsbolaget Anicura. I dag är hon styrelseproffs och hjälper företag med förändringsledning.

– Med den hastighet förändring sker i dag behövs mer flexibilitet och öppenhet. Jag tror vi behöver vara extra nyfikna på nya perspektiv. Det är inget nytt, men extra viktigt för ledningsgruppen att tänka på. Man ska fortfarande göra en treårsplan och en tioårsplan – men det behöver finnas en flexibilitet, säger hon.

Bygga en bättre framtid

Under sin tid som vd på Sodexo var hon med och drev igenom både ett socialt och miljömässigt förändringsarbete som leddes av ledningsgruppen. Antalet kvinnliga chefer ökade från 14 till 50 procent på fem år, och Sodexos måltidstjänster minskade matsvinnet med 400 ton på 18 månader.

– Vi frågade oss hur vi bygger en bättre framtid, en bättre morgondag. Det var det som var diskussionen. Mångfald och inkludering var en del i det.

En framgångsfaktor för ledningsgrupper som hon trycker på särskilt är att bygga in hållbarhet i sina affärsplaner. Men man ska vara noga med på vilket sätt man gör det, så att det inte är förgäves.

– Man behöver tänka om och tänka nytt. Helt nytt. Inte lägga till, eller lägga på nya arbetsuppgifter. Vi vet hur det ser ut på våra arbetsplatser – folk har jättemycket att göra. Ska man lägga på nya arbetsuppgifter på det? Nej, det är bättre att helt tänka om och integrera hållbarheten på riktigt så att det blir en del av det dagliga arbetet.

– Gör man inte det leder det bara till behov av mer resurser, och resurser är en brist i dag.

Hållbarhet lika med lönsamhet

Det kanske låter som en stor uppgift att riva upp och börja om på nytt. Och det är det, säger Azita Shariati. Det handlar om att tänka igenom alla processer, steg för steg, och det är inte något som leder till förändring på direkten.

– Bygger man en hållbar affär? Då bygger man även en lönsam affär. Hållbarhet handlar om att maximera användningen av resurserna. Inget resursslöseri. Då ökar lönsamheten, och det är ju det som alltid är huvudfokuset. Lönsamhet handlar inte om att maximera vinsten, det handlar om att skapa resurser för att kunna investera i framtiden.

För många är lönsamhet kopplat till tillväxt – går det att få ihop med hållbarhet?

– Absolut. Det handlar inte om att överkonsumera eller överleverera, det handlar om att hitta nya sätt, nya områden där du kan sälja dina produkter eller tjänster. Det handlar om att kunna växa på bredden.

Beslut för hur något ska göras fattas utifrån den kunskap som finns. Alltså behövs ny kunskap för att tänka nytt och göra på nya sätt. Men en svårighet är att förändring ofta möter motstånd.

– Nästan alla skulle säga att de är positiva till förändring. Men när det handlar om att ändra på sig själv, då är det inte lika många som är förändringsbenägna. Man måste våga lämna ifrån sig gamla kunskaper. Det är där öppenheten kommer in, därför det är så viktigt.

Övertyga med syfte och nytta

Ett sätt att öka engagemanget för förändringsarbetet är att jobba med övertygelse och få alla med på banan, så att både ledningsgrupp och medarbetare vet vad som är syftet, förklarar Azita Shariati.

– Ta jämställdhetsfrågan till exempel. Om du isolerar den frågan och fokuserar bara på att det ska vara jämställt är det kanske inte så övertygande. Men om du får din ledningsgrupp att förstå att det handlar om resurser och kompetens, titta bara på hur samhället ser ut – vi har fler kvinnliga studenter i dag – så är det ju ingen som inte vill ha kompetenser i bolaget. Och det syftet måste man kommunicera till sina medarbetare – varför gör vi den här förändringen? Vad är nyttan för bolaget, kunderna och ägarna?

När förändringen integrerats i verksamheten och alla är införstådda med syftet, så gäller det att följa upp.

– Du kan inte bara få bollen att börja rulla och hoppas att den hamnar rätt. Det gäller att korrigera på vägen. För det vi vet i dag är inte samma sak som vi vet i morgon. Då är vi tillbaka till det här med flexibilitet, öppenhet och nyfikenhet.

Tills sist finns det en sak alla ledningsgrupper kan bli bättre på för att lyckas med sitt förändringsarbete, tror Azita Shariati.

– Det handlar om den mänskliga sidan och att se hela människan, ha respekt för människan. Jag tror det humana kapitalet är det som kommer vara avgörande, det som verkligen spelar roll för hur man lyckas integrera förändringsarbetet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.