Faktor nr 1 för att lyckas med ledningsgruppen

LEDNINGSGRUPPEN Vad är den enskilt viktigaste punkten för att effektivisera ledningsgruppen? Vi tog frågan till den erfarna organisationspsykologen Eva Birgerson på Sandahl Partners. Det här är vad hon svarade.

Faktor nr 1 för att lyckas med ledningsgruppen
Eva Birgerson, organisationspsykolog på Sandahls. Foto: Sandahls/Stock Adobe

Frågan är förstås på många sätt dum – det kan finnas många skäl till att en ledningsgrupp är ineffektiv, och för att få den att arbeta som ett skickligt team behöver man oftast jobba med flera olika områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

5 skäl till att ledningsgruppen misslyckas att bli ett effektivt team

 1. Brister i psykologisk trygghet. Ledningsgruppen saknar en miljö där medlemmarna känner sig trygga nog att uttrycka sina åsikter och lära av misstag utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta undergräver effektivt samarbete.
 2. Ineffektiv kommunikation. Ledningsgruppen lider av dålig kommunikation, präglad av ohövlighet, överskottsinformation och parallella dialoger. Detta hindrar gruppen från att effektivt integrera olika perspektiv och fatta välgrundade beslut.
 3. Otydliga mål. Gruppens mål är oklara och inte skilda från organisationens övergripande mål. Detta leder till förvirring och bristande fokus på vad ledningsgruppen faktiskt bör sträva efter.
 4. Rollkonflikter. Medlemmarna i ledningsgruppen har svårt att balansera sina roller som enskilda chefer och som ledningsgruppmedlemmar. Detta skapar hinder för att ta ett gemensamt ansvar och arbeta effektivt som ett team.
 5. Bristande ledarskap. Chefen för ledningsgruppen spelar en avgörande roll. Om ledaren inte förstår, kan eller vill leda gruppen effektivt, blir det omöjligt för ledningsgruppen att bli ett effektivt team. En organisationspsykolog kan dock ofta bidra till utveckling och förbättring.
  Källa: Eva Birgerson, Sandahl Partners

Men – befintlig forskning kan ändå ringa in en särskild punkt som avgörande för alla ledningsgrupper: Mål. Eva Birgerson betonar att ett gemensamt mål är själva grunden för ledningsgruppen. För att annat ska fungera måste gruppen först och främst förstå och enas kring sitt syfte och mål.

– Spelregler är också viktigt. Men innan man gör spelregler behöver man ha ett mål. All forskning stödjer detta, säger hon.

Ingen vill bli tagen för idiot

Ändå är det ofta här det brister för ledningsgrupper. När gruppmätningsinstrumentet GDQ används på ledningsgrupper, så är en öppen fråga till medlemmarna: ”Vad är ledningsgruppens mål?”.

– Jag har aldrig varit med om att alla i ledningsgruppen svarar samma sak, säger Eva Birgerson. Du får oftast lika många svar som du har deltagare i ledningsgruppen. Det är alldeles uppenbart att man inte har pratat om och inte förstår hur viktigt det är med mål.

Hur kan det bli så? Sannolikt ses det som självklart att alla känner till målen. Här har du en grupp med de kanske smartaste, duktigaste och mest seniora i företaget. Hur kan de inte känna till sina mål? Därför har man inga måldiskussioner, och gruppens medlemmar vågar kanske inte fråga. Ingen vill bli tagen för en idiot av vd:n och kollegorna.

Mål och spelregler framför allt

Och här kommer man förstås in på andra faktorer som har avgörande betydelse för ledningsgruppens teamarbete. Har ni högt i tak – psykologisk trygghet? Hur väl fungerar ditt ledarskap som vd? Är kommunikationen god? Vet alla sin roll, har ni spelregler som fungerar?

– Det finns också forskning som tydligt visar vikten av utvärdering, säger Eva Birgerson. Och det finns även forskning som visar att för att du ska kunna utvärdera, behöver du ha något att utvärdera mot. Har du inte mål och spelregler blir det svårt.

Så är vi alltså tillbaka vid målen. Utan ett gemensamt mål, ingen grund att stå på för att utveckla ledningsgruppsarbetet.

– Om du frågar mig, var börjar du när du jobbar med grupper? Ja, då börjar jag ju med målen. Vad ska ni vara här för, vad ska ni göra? Absolut alltid.

Fotnot: Eva Birgerson är en av expertkonsulterna Vd-utbildningen på Vår Gård i Saltsjöbaden i vår. Hon kommer att leda fördjupningen i att vässa sitt ledningsgruppsarbete. Programmet kan du läsa här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.