HR-experten: Tre nödvändiga strategier för bättre talent management

Sponsrat av Assessio I en tid då framgång i allt större utsträckning beror på företagens kapacitet att attrahera och behålla talang, ter sig de traditionella metoderna för rekrytering som förlegade och till och med kontraproduktiva. Det är dags att anamma en mer evidensbaserad metodik. Det är inte bara det mest rättvisa sättet att rekrytera på – det utgör också grunden för framgång enligt Veronica Sjöstrand, Customer Success Manager på Assessio.

HR-experten: Tre nödvändiga strategier för bättre talent management
Veronica Sjöstrand, Customer Success Manager. Foto: Assessio

Med drygt 20 års erfarenhet inom ledarskap, HR och rekrytering, har Veronica Sjöstrand bevittnat en betydande transformation under årens lopp. När företag skiftar fokus från konventionella rekryteringsprocesser till urval som baseras på kompetens och tidiga tester, blir processen effektivare, kandidatupplevelsen stärks och rekryteringarna blir mer träffsäkra, och långsiktiga.

Fördelarna med att testa tidigt

 ”Tidiga tester ger en objektiv bedömning av en kandidats potential, vilket sträcker sig långt bortom vad ett CV eller ett personligt brev kan förmedla. Ett CV och ett personligt brev ger ofta en mycket begränsad bild av en persons verkliga kapacitet. Genom att basera rekryteringsbeslut på subjektiva kriterier kan våra förutfattade meningar få för stor inverkan i urvalet, som till exempel likhetseffekten. Det vill säga, tendensen att favorisera personer som liknar en själv i utseende, har samma bakgrund, ålder eller gjort samma karriär som du. Denna typ av omedvetna fördomar förekommer hos oss alla, men om vi gör oss medvetna om dem och strävar efter att använda så objektiva urvalskriterier som möjligt kan vi minska risken att fördomarna påverkar våra beslut”, säger Veronica.

Samarbeta med ledningen – låt data visa vägen

Få företag inser betydelsen av strategisk rekrytering. ”Det är viktigt att ledningsgrupper samarbetar med HR och djupdyker i strategisk kompetensförsörjning, det vill säga att titta på data om personalomsättning och varför anställda lämnar, i vilken riktning företaget önskar utvecklas och vilka personer som behövs för att genomföra den utvecklingen. En organisations strategi och vision kan endast realiseras genom de samlade insatserna från varje enskild medarbetares agerande på en dimmig torsdagseftermiddag. Som HR är det därför viktigt att vara tydlig och peka på det självklara: Om inte ledningsgruppen är villig att investera tid i att utveckla en strategi för talent management, kommer det att reflekteras i resultaten”, understryker Veronica.

Större framgång med vetenskapliga metoder

I en tidigare roll som HR-chef på Nordic Entertainment Group lyckades Veronica och hennes HR-team omvandla rekryteringsprocessen till en vetenskaplig och datadriven metodik. Genom att göra urval och basera beslut på arbetspsykologiska tester förbättrades rekryteringskvaliteten och personalomsättningen minskade markant.

Veronica fortsätter: ”Vi utvecklade rekryteringsprocessen med Assessios system, som innehöll kravprofiler som var tydligt anknutna till företagets strategi. Data visade att time-to-hire minskade, antalet felrekryteringar sjönk och målen för mångfald förbättrades. Genom att rekrytera personer med rätt potential kunde dessa individer sedan utvecklas till andra roller inom företaget.

Veronicas tre tips för en smartare, mer strategisk talent management:

  1. Inkludera HR i diskussionerna. Utgå ifrån faktisk data som personalomsättning, time-to-hire och hur väl mångfaldsmålen uppnås. För en dialog om företagets långsiktiga utveckling. Kommer nya kompetenser bli viktiga framöver? Kom överens i förväg om hur rekryteringsprocesserna bör utformas. När HR och ledningen samarbetar och fastställer tydliga regler för rekryteringsprocessen blir det enklare att genomföra en förändring.
  2. Utbilda alla chefer i rekryteringsprocessen så att ni har en gemensam uppfattning om hur en effektiv process ser ut. Definiera kravprofiler som är väl förankrade i strategin, rekrytera kompetensbaserat med tidig testning och ett minimum av skallkrav. Tänk på att framtidssäkra era rekryteringar. Roller och strategier förändras ständigt, därför är det viktigt att hitta kandidater som kan anpassa sig och lära nytt. Learning agility ger en värdefull insyn i en kandidats möjlighet att utvecklas vidare internt till andra roller.
  3. Glöm inte kandidatupplevelsen! Förklara varför ni genomför testerna och hur det skapar rättvisa förutsättningar för alla att söka på lika villkor. Metoder som är validerade och kvalitetssäkrade, där kandidaterna bedöms baserat på personlighet och potential, minskar risken för diskriminering och ökar chanserna för en bättre matchning för både kandidaten och arbetsgivaren.

Om Assessio

Assessio är Nordens ledande Saas-bolag inom HR-tech med digitala lösningar för rekrytering, utveckling och prestation. Vi tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg, till exempel MAP, Matrigma och Learning Agility. I vår digitala plattform finns alla verktyg, tester och insikter du behöver för din talent management. 

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.