Få svenska företag med i framtidens EU-digitalisering

Digitalisering Sedan 2021 har svenska organisationer beviljats drygt 24 miljoner euro för att vara med och digitalisera Europa. Av alla nationella intressenter utgör företag endast sex procent.

Få svenska företag med i framtidens EU-digitalisering
Sex procent av alla bidrag som beviljats för svenska organisationer har gått till företag. Foto: Adobe Stock

DIGITAL-programmet är skapat och finansierat av EU för att realisera unionens långsiktiga digitaliseringsmål. Programmet inleddes 2021 och håller på framtill 2027. Det möjliggör för organisationer att bygga upp europeisk digital kapacitet inom områden som AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Större delen av bidragen i Sverige har hittills beviljats till universitet och forskningsinstitut. Sex procent av bidragen har gått till svenska företag. Adrian Solitander, kontaktperson för DIGITAL, vill att fler företag ska ansöka om medel.’

Adrian Solitander.
Adrian Solitander känner oro för att så få svenska företag deltar i DIGITAL-programmet.

– Om man jämför med det europeiska medeltalet borde det finnas mer utrymme för svenska företag. Att det för tillfället bara är sex procent av bidragen som gått till företag väcker oro, säger han.

Jämfört med andra europeiska länder är bland annat färre nationella IT- och tech-företag med i programmet.

– Jag ser rimligtvis att samma målgrupp borde finnas inom Sverige, säger Adrian Solitander.

Agendasättande för framtida standarder

Organisationer som deltar i programmet innan 2027 är med och sätter agendan för framtida standarder och policyer inom digitalisering. Svenska företag kommer alltså att påverkas av programmet oavsett om de är med eller ej. Bland annat håller en satsning under namnet European Data Space på att sammanställas. Satsningen handlar om att skapa digitala förutsättningar för att sömlöst dela dokument inom Europa. På sikt kan den framtagna digitala lösningen bli norm.

– Programmet började redan för två år sedan, men det är bättre för svenska företag att vakna nu än aldrig.

Vad tror du det beror på att fler inte ansökt om att vara med i programmet?

– Det finns möjligtvis ett glapp mellan företagens verksamhet här och nu, och EU:s långsiktiga mål. Det kräver stora resurser att vara med på lång sikt. Det kan också vara så att man inte har fullt span på vad som sker på europeisk nivå, säger Adrian Solitander.

Den 11 maj öppnas en ny period för utlysningar av medel inom ramen för DIGITAL.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.