6 av 10 företag har drabbats av cyberattacker

Cybersäkerhet En global undersökning visar att få företag står tillräckligt rustad för att klara en cyberattack. Samtidigt har många redan drabbats – i många fall till kostnader i mångmiljonklassen.

6 av 10 företag har drabbats av cyberattacker
Få företag har fullgott skydd mot cyberattacker. Foto: Adobe Stock

IT-säkerhetsföretaget Cisco har undersökt företagens beredskap i en global rapport. Rapporten bygger på svar från 6 700 ledare inom cybersäkerhetsfrågor i 27 länder och mäter mäter beredskapen inom fem olika områden: identitet, enheter, nätverk, molnbaserade applikationer och data.

Slutsatsen är att säkerhetsnivån är generellt högst för enheter, medan monapplikationer följt av data har de sämsta siffrorna. Men rapporten visar också att endast 15 procent av företagen globalt är tillräckligt rustade för att klara encyberattack.

Rapporten visar också att hälften av företagen i undersökningen har drabbats av en cybersäkerhetsincident under det senaste året, till i många fall höga kostnader. 71 procent hade kostat företagen minst 100 000 amerikanska dollar, medan 41 procent av attckerna uppgavs ha kostat över 500 000 dollar.

Hela 82 procent av de tillfrågade organisationerna förväntade sig en cyberattack av något slag under den närmaste 12 till 24 månaderna.

Läs hela rapporten här

Fakta

Siffror ur undersökningen

82 procent av de tillfrågade förväntar sig att en cybersäkerhetsincident kommer att störa deras verksamhet under de kommande 12–24 månaderna.

60 procent har haft en cybersäkerhetsincident under de senaste 12 månaderna. För 41 procent av de drabbade organisationerna beräknades kostnaden för respektive incident till minst 500 000 amerikanska dollar.

81 procent planerar att öka sin cybersäkerhetsbudget med minst 10 procent under de kommande 12 månaderna.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.