Veckans vd-fråga – så röstade ni

Veckans vd-fråga LinkedIn – en tidstjuv och en effektiv plattform för dig som leder en verksamhet.

Veckans vd-fråga – så röstade ni
Foto: Stock Adobe

Den förra veckans Vd-fråga blev ingen ”hit” direkt. ” Hur använder du främst LinkedIn?” frågade vi och bara 36 personer kände sig manade att svara. Kommunikation om trender, nyheter, insikter och kunskaper (egna eller företagets) var det inte många som använder plattformen till, bara11 procent. Var fjärde hänvisade till tidsbrist (”Nej! Nej! Nej! Har inte tid!”). Obetydligt fler svarade att LinkedIn hjälpte dem med kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning medan majoriteten såg vitsen med LinkedIn främst i ”nätverkande och varumärkesbyggande”. (36 procent, 13 röster).

Av detta kan man kanske främst utläsa att tanken på sociala plattformar som LinkedIn inte väcker så mycket engagemang bland vd:ar. Men kanske borde du tänka om? Dutta är nytillträdd dekanus för Saïd Business School på Oxforduniversitetet i Storbritannien, och sedan många år en internationell auktoritet på teknikens och informationsteknologins betydelse för affärer och ledarskap. Redan 2010 skrev han i en uppmärksammad artikel i Harvard Business Review (”Managing yourself: What’s your personal social media strategy?”) om varför vd:ar och andra personer med ledande befattningar i näringslivet helhjärtat bör anamma sociala medier. Han angav främst tre anledningar:

  1. De erbjuder en kostnadseffektiv plattform för att bygga ditt personliga varumärke, där du kommunicerar vem du är både inom och utanför ditt företag.
  2. De ger möjlighet till ett smidigt och simultant utbyte med kollegor, anställda, kunder och allmänhet. OCH de ger dig möjlighet att göra detta på det transparenta och direkta sätt som (särskilt) yngre generationer förväntar sig av sin omvärld.
  3. De ger möjligheten att lära genom omedelbar information och ärlig återkoppling.

Sedan dess har inte direkt LinkedIn och sociala medier fått mindre betydelse för den som leder en verksamhet. Lite att fundera på om svaret ”Nej! Nej! Nej!” råkar vara det som ligger närmast till hands för dig.

Den här veckans vd-fråga handlar om cybersäkerhet. Ett område som blir allt viktigare även i mindre bolag. Är frågan prioriterad för dig eller ej? Passa på att svara här!

Är du orolig för att din organisation ska utsättas för en cyberattack?

Visa resultat

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.