Dålig arbetsmiljö och stress förödande för sömnen

HR & Arbetsmiljö En ny rapport visar att hälften av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig även sover dåligt. Likaså visar de som är stressade upp kraftigt sämre sömn.

Dålig arbetsmiljö och stress förödande för sömnen
Totalt sett sover kvinnor generellt sämre än män. Foto: Adobe Stock

Rapporten från Falck, som är baserad på nästan 26 000 medarbetare över hela landet, visar att totalt sett sover tre av tio så dåligt att det kan innebära hälsorisker. Kvinnor sover generellt sämre än män – detta även om aspekten hemmavarande barn tas bort. Endast 57 % av kvinnorna är nöjda med sin sömn. Samtidigt visar forskning att brist på sömn innebär hälsorisker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi ser att nästan trettio procent skattar sin sömn så pass dålig att det kan leda till hälsorisker mentalt, medicinskt eller fysiskt, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck.

I en korsanalys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och sömn visar statistiken att den som upplever en dålig arbetsmiljö sover betydligt sämre. Av dem som har en bra arbetsmiljö är det 27 % som sover dåligt, medan nästan varannan som har en dåligt skattad arbetsmiljö även sover dåligt.

Kvinnor sover sämre

I en likadan korsanalys visar statistiken att den som har en stressnivå som innebär risker för ohälsa sover betydligt sämre. Av dem som anger en låg stressnivå är det en av fem som sover dåligt. Bland dem med hög stress sover två av tre dåligt.

Om man är chef eller medarbetare tycks inte innebära någon större påverkan på sömnen.

Totalt sett sover kvinnor generellt sämre än män. Totalt 34,9 % av kvinnorna har sömnvanor som kan innebära hälsorisker, medan motsvarande siffra för män är 27,8 %. Även när aspekten hemmavarande barn räknas bort sover kvinnor sämre än män.

Över en tredjedel är totalt sett inte tillfreds med sin sömn. Män är mer nöjda med sin sömn än kvinnor. Endast strax över hälften av kvinnorna är nöjda med sin sömn. Totalt sett är det inte någon större skillnad i upplevd nöjdhet med sömnen för den som har hemmavarande barn och de som inte har det.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.