Framtidens ledare formas vid köksbordet

Krönika Hur förbereder vi morgondagens ledare? I familjeföretaget börjar förberedelserna tidigt men där finns också plats för brokigare erfarenheter, menar Vd-tidningens krönikör Helena von der Esch.

Framtidens ledare formas vid köksbordet
Foto: Stock Adobe/Formue

Nyligen pratade jag med en vd i ett familjeägt företag som betonade vikten av att överlämna företaget till den kommande generationen i ännu bättre skick än när hon tog över ledarrollen. Intressant nog visade det sig att hon, i sin nuvarande position som vd i en större nordisk fastighetskoncern, hade en bakgrund inom fysioterapi. Det fick mig att reflektera över hur vi förbereder framtida ledare.

Ägare och ledare i familjeföretag engagerar sig aktivt för att samordna ägarintressen som stödjer långsiktigt ledarskap och ägaransvar. De investerar i människor, bygger relationer över generationer och är noga med att bevara familjens kulturella arv. De har genom sin existens visat sig besitta förmågan att förutse framtida behov, differentiera sina investeringar och anpassa sig för att skapa en verksamhet och ett ägande som är hållbart och långsiktigt.

Familjen en kraftkälla

När det är dags att välja in en vd i ett familjeföretag är det avgörande att genomföra en noggrann rekryteringsprocess, jämförbar med vilken annan ledningsrekrytering som helst. Denna process är ofta mer komplex eftersom den påverkar företagets långsiktiga framtid och bredare ansvarsområden. Och alla ägare, som ju är familj, ska känna förtroende för sin företagsledare.

Tro mig, det finns utmaningar från familjemedlemmar vars förväntningar ibland går utöver vad som kan förväntas av en vd.

Det får mycket positiva konsekvenser när väl förberedda ledare med trygg bakgrund tar steget in som vd för att leda och utveckla familjeföretaget framåt och förbereda det för nästa generation. Den som kvalificerar sig som vd i ett familjeföretag utmärker sig särskilt genom sitt mod att leda. Tro mig, det finns utmaningar från familjemedlemmar vars förväntningar ibland går utöver vad som kan förväntas av en vd. Deras närvaro fungerar som en kraftkälla som erbjuder stöd internt, ingjuter mod med siktet inställt på en lång ägarhorisont externt, på sina håll sällsynt för vd:ar.

Förberedelserna börjar vid köksbordet

De har fått rollen för att de personligen kan omfamna och förmedla ägarnas värderingar. Som kan leva och förmedla den kultur företaget växer ur tillsammans med övriga ledare och medarbetare för dagens och framtidens utmaningar. Förberedelserna för dessa ledare börjar tidigt i livet hemma vid köksbordet och kompletteras i vissa lyckliga fall med en utbildning i fysioterapi.

Helena von der Esch är senior family advisor på Formues Nordic Sustainable Ownership Center.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.