Har ni råd med ledare som inte tänker synergistiskt?

Krönika Synergier är den positiva effekten som uppstår när människor samverkar. Men i många företag finns faktorer som motverkar synergierna. Har ni råd att ha det så, undrar Vd-tidningens krönikör.

Har ni råd med ledare som inte tänker synergistiskt?
Business Networking.

Hur ska vi klara att uppnå högre mål med färre resurser? Den frågan hör jag många ledare ställa sig i dessa tider när budgetar stramas åt och nyanställningar minskar. Det enkla svaret på den frågan är att jakten på synergier inom företag måste trappas upp.

Synergi är den positiva effekten som uppstår när individer eller grupper samarbetar och kombinerar sina resurser och kompetenser för att uppnå ett resultat som är mer än summan av deras individuella insatser. Med andra ord, synergi innebär att samarbetet genererar ett mervärde eller en prestation som är större än vad varje individ eller grupp skulle kunna uppnå på egen hand.

Fast i praktiken är det mycket som motverkar synergier på ett företag, till exempel otydliga gemensamma mål, målkonflikter och felaktigt utformade belöningsmodeller. Dessa problem går ofta att hantera genom att ledare investerar tid och energi genom att tydliggöra och kommunicera gemensamma mål, reda ut målkonflikter och anpassa belöningsmodeller.

”Jag vinner när mina tankar får företräde”

Men, ofta finns det mer grundläggande bakomliggande synsätt hos ledare som direkt motverkar synergier inom arbetsgrupper och mellan olika delar av verksamheten. I min erfarenhet är det framförallt följande tre synsätt hos ledare som motverkar synergieffekter:

Ledare som ständigt kämpar för att få rätt och övertyga andra om sina åsikter går miste om att ta in andra perspektiv. När munnen tar över från öronen, när sändaren är ständigt påslagen och mottagaren avstängd skapas inga förutsättningar för synergi. Förmågan att lyssna med intentionen att förstå är förmodligen en av de mest underskattade ledarförmågorna i jakten på synergi.

”Min viktigaste ledaruppgift är resultaten inom mitt ansvarsområde”

Oförmågan, eller ointresset, att fokusera på vad som är bäst för helheten är ett enormt hinder för synergi inom ett företag. Konsekvensen av ett alltför snävt perspektiv på kundnöjdhet, lönsamhet eller tillväxt motverkar synergistisk samverkan mellan olika roller och ansvarsområden. Internkonkurrens och silo-tänkande dödar möjligheter till synergistiska framsteg.

”Reflektion och lärande kan inte prioriteras”  

När vardagen är ständigt upptagen med att hantera frågor som är både bråttom och viktiga, förloras möjligheten till de större framstegen som kräver tid för reflektion och lärande. Ledare som ständigt applåderar de som löser akuta problem, men är skeptiska till att ägna regelbunden tid åt att reflektera över insikter och lärdomar skapar inga bra förutsättningar för synergier. Att hitta smartare arbetssätt, att bli mer effektfull är en process som behöver få ta tid från vardagens mer akuta problem. Att lyfta blicken, tänka långsiktigt och bottna i nya perspektiv tillsammans är en avgörande grogrund för att skapa nya synergier.

Synergier uppstår alltså när olikheter möts, när korsbefruktning uppmuntras och när initiativ samordnas för det gemensamt bästa. Har ni verkligen råd att ha ledare som inte har synergistiska synsätt på ert företag?

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kultur. Han är i dag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.