7 principer för att leda med Lean

Strategi Lean är en metod för att utveckla verksamheter. Här formulerar två av Sveriges främsta experter inom området grundprinciperna för Lean.

7 principer för att leda med Lean
Läs expertförklaringen av grunderna i Lean! Foto: Adobe Stock
Lars Sörqvist

Lars Sörqvist och Marita Bergendahl, vd respektive seniorkonsult och partners på Sandholm Associates, har i senaste utgåvan av ”Lean – processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden” valt att beskriva Lean med utgångspunkt från sju olika principer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det finns ingen kristallklar definition av Lean. Men i grunden handlar det om att driva och leda en verksamhet som baseras på flödeseffektiva, flexibla och snabba processer, utifrån kundernas aktuella behov.

Marita Bergendahl
 1. Långsiktigt resultatfokus med prioritering av kvalitet.
  Lean är ett långsiktigt arbete – en resa utan slut som handlar om att verka, tänka och leda. För att verka långsiktigt krävs ledare som driver utvecklingen i vald riktning, utan avvikelser mot andra trender och nycker.
 2. Kunderna i centrum och fokus på värdeskapande.
  Kunderna och deras behov är centralt i Lean. Värdeskapande handlar om att möta kundernas behov, det vill säga leverera det som skapar nytta och värde för kunderna.
 3. Stabila och felfria processer med effektiva behovsstyrda flöden.
  Huvudtanken inom Lean är skapa effektiva processer utifrån kundernas behov, det vill säga ett så kallat dragande system. För att möjliggöra det krävs stabila, robusta och felfria processer då minsta störning eller stopp kan försämra eller omöjliggöra ett sådant flöde.
 4. Samverkan och engagemang genom ansvarstagande, delaktighet, lärande och respekt för individen.
  Den enskilda individens delaktighet samt hur människor hanteras och utvecklas är centrala frågor inom Lean. Delaktighet är en grund för engagemang, motivation och förbättringsvilja. Samtidigt har varje individ ett ansvar för att alltid prioritera kvalitet och leverera avsett resultat.
 5. Närvarande ledare som förstår arbetet, agerar pedagogiskt och leder mot tydliga mål.
  Lean handlar mycket om ledarskap och kräver att ledare på alla nivåer är starkt engagerade i förbättringsarbetet. En viktig del i ledarskapet är en gedigen förståelse för medarbetarna, den egna verksamheten, dess processer samt de varor och/eller tjänster som tillhandahålls.
 6. Ständig förbättring och standardisering av de bästa arbetssätten.
  Ständig förbättring kräver både organisation och metodik för att fungera effektivt. Målsättningen är att standardisera goda arbetssätt för att befästa framgångsrika sätt att bedriva arbetet på, att skapa en enhetlig och tydlig process samt att undvika onödiga variationer i utförandet.
 7. Framgång genom helhetssyn, enkelhet och visualisering.
  Verksamheten ska utgå från ett helhetstänkande – från kundbehov till kundtillfredsställelse. Enkelhet är ett nyckelord; organisation, flöden, arbetsplatser, stödsystem och utrustning ska utformas på enklast möjliga sätt. Samtidigt ska all viktig information ständigt finnas tillgänglig och synbar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.