Så skapar du ett aktivt ledarskap som leder till tillväxt

Ledarskap & styrning Det kan vara svårt att ge en medarbetare förtroende innan du känner att den har förtjänat det. Men det är exakt vad du ska göra om du vill säkra framtidens tillväxt, säger vd:n och ledarutvecklaren Rickard Hedberg.
– Många duktiga vd:ar och chefer agerar på reflexer som inte kommer vara framgångsrika.

Så skapar du ett aktivt ledarskap som leder till tillväxt
Rickard Hedberg. Foto: Franklin Covey/Adobe stock

Fem minuter om dagen – den tiden borde man ta sig för att reflektera över olika situationer man varit i under dagen, säger Rickard Hedberg.

– Investera fem minuter om dagen och fundera på: Vilken känsla gick medarbetaren jag pratade med ut ur rummet med? Du kan göra det i bilen på väg hem, och det handlar inte om de stora frågorna utan det viktiga är interaktionerna; vilken känsla du skapar.

Ny marknad

Rickard Hedberg har 30 års erfarenhet från olika ledningsroller. Han har varit regionchef och utvecklingschef på McDonalds och HR-direktör på Accenture Sverige innan han blev talang-strategichef för den nordiska och baltiska verksamheten inom samma koncern. I dag är han ägare och vd på Franklin Covey som jobbar med ledarutveckling.

Han är övertygad om att för att säkra tillväxten måste man säkra framtidens ledarskap.

– Det bygger på att det har skett en enorm förändring – inte bara de senaste 20 åren utan framförallt de senaste fem åren. Den marknad vi opererar på nu är mer komplex, det handlar bland annat om marknadskrafter utifrån teknikens utveckling och hur arbetsplatserna förändras. I dag kan det vara upp till fem generationer som jobbar på en och samma arbetsplats, säger Rickard Hedberg.

Den kanske största förändringen anser han är att människor har större möjlighet att välja.

– Att människor kan välja gör det svårare för ledare att hantera alla behov, även kunderna ställer högre krav. De förväntar sig innovation och en bättre produkt, vilket de också kan få, eftersom marknaden utvecklas snabbt.

Lever kvar i det gamla

Något som sätter käppar i hjulet för tillväxt är att alldeles för många organisationer är uppbyggda efter en klassiskt hierarkisk struktur där cheferna leder och fördelar, säger Rickard Hedberg.

– I dag är fortfarande de flesta organisationerna, ungefär 90 procent, uppbyggda efter en så kallad command and control-modell. Sedan är det kanske bara 25–30 procent som är kvar i det jättekraftfulla auktoritära och pekar med hela handen.

Något som behöver förändras är synen på tillit och förtroende.

– Det är läskigt för chefen att släppa kontrollen och ge förtroende innan man känner att man har fått förtroende för någon. Det är en sådan sak som blockerar oss – man tänker att människor ska förtjäna ens förtroende genom att visa att de är duktiga, i stället för att tro på människor från första början.

– Visst finns det medarbetare som inte presterar och är på fel plats, men för många gånger har vi för kort tålamod och ger upp för snabbt. De flesta som gör ett misstag behöver inte ens en tillrättavisning – i stället bör man som chef fråga varför det blev som det blev, vad som gick fel, och fråga sig vad man kunde ha gjort som ledare.

En tips är att bli medveten om sina reflexer och hur man agerar på dem.

– Det är viktigt att vara nyfiken på sina första responser – vad händer med mig? När jag interagerar med andra, vad skapar jag för upplevelser hos dem? Man bör vara nyfiken på sig själv och inte dömande, utan tänka vad vill jag göra annorlunda? Ofta behöver man hålla tillbaka sin första reflex och jobba med sig själv.

Att tänka om

Ett exempel från hans egen verksamhet var när en anställd ville gå på ett träningspass på måndagar klockan 11.15 och det stående måndagsmötet slutade klockan 12.

– Reflexen är ju att tänka att hon måste anpassa sig. Men vi valde att lägga om mötet så att hon kunde gå på sitt pass. Och alla såg min och min partners intention här – vi vill skapa förutsättningar och individualisera när det går. Det kanske inte alltid går, men när tillfälle ges tycker jag att man ska ta det.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.