Tysk studie: Hjärnsynkronisering gör dig till ledare

Bra kommunikativa förmågor har visat sig varit avgörande för ledarskapet. En tysk studie har kommit fram till att det inte bara handlar om vad du säger och hur, utan om hur synkroniserad din hjärnaktivitet är med mottagarens.

Tysk studie: Hjärnsynkronisering gör dig till ledare
Illustration: Adobe stock

Det är ingen nyhet att kommunikativa egenskaper är viktiga färdigheter för ledare. Ofta talas det om vad man ska säga och hur man ska säga det. Desto mer sällan om varför det faktiskt fungerar. Enligt en studie som genomförts vid tyska forskningsinstitutet Max Planck handlar det om vad man kan kalla för hjärnsynkronisering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Studien undersökte vad utfallet blev när en ledarlös grupp efter diskussioner om ett dilemma sedan valde en lämplig ledare. I nio av elva fall valde deltagarna samma person till ledare, vilket stämde överens med mätningarna av hjärnaktiviteten. Mellan den utsedda ledaren och deltagaren visade det sig att den tankemässiga samstämmigheten var högre än mellan två av deltagarna varav ingen valdes till ledare.

Så vad utmärkte personerna som omedvetet utsågs till ledare?

De hade förmågan att säga rätt sak vid rätt tillfälle.

Framfot som håller i ledarskapsutbildningar har sammanställt 4 tips för att öka dina kommunikativa kunskaper:

 1. Kvalitet framför kvantitet
  Det handlar inte om hur mycket kommunicerar – det som spelar roll är hur bra du kommunicerar. Nivån av så kallad hjärnsynk blir högre när du på ett effektivt sätt når fram till dina medarbetare och når ömsesidig förståelse och förtroende.
 2. Hitta gemensamma nämnare
  Gemensamma nämnare i kommunikationen skapar högre grad av samhörighet. Nyckeln blir att förstå hur du når fram. Att vara öppen för andra perspektiv och inte avbryta är en bra grund.
 3. Prova den andres skor
  Det handlar om synkronisering, inte auktoritet. Försök sätta dig in i mottagarens perspektiv och föreställ dig hur du uppfattas av denne.
 4. Identifiera rädslor
  Samarbetsvillighet grundar sig i trygghet. Känner vi oss hotade minskar vår förmåga att samarbeta. Träna därför upp din empatiska förmåga för att förstå hur andra påverkas och hitta en gemensam grund.

Mer om psykologisk trygghet och hjärnkunskap som främjar ett gott ledarskap:

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.