4 av 10 tjänstemän har kränkts på jobbet

HR Fyra av tio tjänstemän har drabbats av kränkande beteende på jobbet – allt från att de undanhålls information till att de utsätts för hot och våld, visar en färsk undersökning. Trots det drar sig många chefer för att ta tag i problemen.

4 av 10 tjänstemän har kränkts på jobbet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.

Ändå visar undersökningen, som utförts av Novus på uppdrag av fackförbundet Unionen, att kränkande beteenden förekommer. Fyra av tio privatanställda tjänstemän har drabbats de senaste 12 månaderna.

Några exempel på kränkningar:

En kollega utövar överdriven kontroll eller letar fel och brister.

Medarbetaren undanhålls information och får svårare att sköta jobbet.

Förtal, smutskastning och nedvärdering.

Hån och förlöjliganden.

Dubbelbestraffning genom att ställa medarbetaren inför ett val och nedvärdera eller straffa oavsett vilket val som görs. Exempelvis att påpeka att det är ansvarslöst att inte vabba och sedan kommentera att det är ”omanligt” att vabba.

Objektifiering, det vill säga att kommentera någons utseende.

Våld eller hot om våld, att använda fysisk styrka för att få sin vilja igenom eller påpeka att möjligheten finns.

Chefer saknar kompetens

Men trots att det är arbetsgivarens ansvar att förhindra kränkningar har många chefer svårt att ta tag i problemet. Endast tre av tio tillfrågade tycker att chefen har tillräcklig kompetens för att kunna hantera konflikter eller kränkningar på arbetsplatserna. En av fyra anser också att chefen undviker att hantera konflikter på arbetsplatsen och att genomföra svåra samtal.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper.

Martin Linder, ordförande för Unionen, betonar att ingen ska behöva utstå kränkningar och efterlyser mer kunskap ute på arbetsplatserna.

– Det måste vara nolltolerans mot kränkande beteende på jobbet. Det behövs mer kunskap om kränkande beteenden. Arbetsplatser måste ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Man måste våga diskutera frågorna i vardagen, ta hand om de fall som uppstår och rätta till de arbetsmiljöbrister som gör att kränkningar sker, säger han i en kommentar.

Överväger att sluta

Av de tjänstemän som svarat att de har utsatts för någon form av kränkning svarar fyra av tio att de upplevt en minskad motivation för sitt jobb. Mer än fyra av tio har också haft tankar på att avsluta sin anställning på grund av vad de utsatts för.

– Förutom att minska lidandet för individen har arbetsgivare mycket att vinna på att ta tag i kränkande beteenden, säger Martin Linder.

 

Undersökningen baseras på 2 416 webbintervjuer och 50 telefonintervjuer som genomfördes i september 2019.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.