Aktivt arbetsmiljöarbete ger högre vinst

Arbetsmiljö Ett proaktivt arbetsmiljöarbete lönar sig. Företag som prioriterar förebyggande arbetsmiljöarbete har fem gånger högre vinstmarginal än företag som jobbar mer reaktivt med sin arbetsmiljö, enligt en färsk analys.

Aktivt arbetsmiljöarbete ger högre vinst
Tillverkningsindustrin arbetar proaktivt med arbetsmiljön. Foto: Stock Adobe.

Undersökningen bygger på data från närmare 300 företag, som var de största kunderna hos företagshälsan Avonova under tiden 2012 – 2018, som sedan samkörts med uppgifter om företagens vinstmarginaler hämtat från UC och Allabolag.

Analysen visar att företag som satsar på förebyggande åtgärder, som till exempel att utbilda i arbetsmiljöfrågor, upptäcka tidiga signaler på ohälsa och utveckla ledarskapet har i genomsnitt 10 procents vinstmarginal. Det kan jämföras med företag som jobbar mer med reaktiva åtgärder, som behandling och rehabilitering, som har en vinstmarginal på endast 2 procent.

Läs även: Arbetsmiljöfrågorna måste lyftas till högsta ledningen.

– Många företag och organisationer skulle tjäna på att jobba mer strategiskt för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa. När företag får ökad kunskap om hur organisationen mår kan de i tid motverka ohälsa och satsa på rätt insatser för att skapa väl fungerande arbetsplatser, kommenterar Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova.

Skillnad mellan företag

Men analysen visar också att det finns skillnader mellan olika företag. Små och medelstora företag, med två till tio anställda, arbetar mer förebyggande med hälsa och arbetsmiljö än större företag.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper.

Även olika branscher skiljer sig åt. Tillverkningsindustrin sticker ut som en bransch som arbetar mer proaktivt med både hälsa och arbetsmiljö, medan offentlig sektor i större utsträckning har ett motsatt arbetssätt med fokus på rehabilitering och behandling av redan uppkomna problem.

– Arbetsgivare som vill bygga ett hållbart arbetsliv behöver jobba långsiktigt med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare. Genom utbildningar i arbetsmiljöfrågor, fokus på att upptäcka tidiga tecken på ohälsa samt ett gott ledarskap skapas arbetsplatser där medarbetarna mår bra och presterar, säger Robert Persson-Asplund.

Tips

Avonovas tre tips till arbetsgivare som vill förbättra hälsa och arbetsmiljö:

  • Satsa i tid. Utgå från fakta, analysera organisationen och sätt in förebyggande åtgärder där de behövs bäst. Långsiktigt strategiska investeringar i arbetsmiljö och hälsa betalar sig alltid.
  • Lyssna. Var uppmärksam på skiftningar i arbetsklimatet och försök fånga upp signaler om ohälsa. På så vis kan man tidigt motverka en negativ utveckling.
  • Jobba brett. Se till att vara kunnig inom både det förebyggande arbetet och när det gäller medarbetare som mår dåligt. Bäst fungerar en arbetsplats som har kompetens inom båda områdena.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.