5 tips på hur vd:n ska hantera nedskärningar

Ekonomistyrning När kostnader ska kapas bör man sätta tydliga gränser för vad och hur mycket om ska skäras ned. Det menar Amazons strategichef Ishit Vachhrajani, som ger sina bästa tips om hur vd:n ska tänka.

5 tips på hur vd:n ska hantera nedskärningar
Foto: Ishit Vachhrajani/Stock Adobe

Att skära i kostnader är beslut som kan vara svåra att fatta för medarbetarna och svårt för vd:n att kommunicera på ett bra sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

5 tips på hur vd:n kan hantera nedskärningar

  1. Se till så att du har tillräckligt med tillförlitlig data för att fatta rätt beslut om en nedskärning.
  2. Sätt tydliga gränser för vad som ska skäras ned, samt med hur mycket.
  3. Bäst är om vd själv informerar om nedskärningen.
  4. Var ärlig och transparent i informationen.
  5. Säkerställ att du når ut till alla.

Ishit Vachhrajani, global team leader of Enterprise Strategists på Amazon Web Services konstaterar att det kan vara frestande för ledningen att lämpa över informationsbiten kring detta på exempelvis ekonomiavdelningen.

– Ärlighet och transparens är två viktiga ledord för att bevara förtroendet i en situation när det är aktuellt med nedskärningar, säger Ishit Vachhrajani i sin blogg.

Han menar att den här typen av information behöver man höra direkt från vd:n. Även om denne inte har svar på alla frågor som dyker upp kommer transparens och tydlighet om vad vd vet och vad hen faktiskt inte vet att bidra till att bygga förtroende.

– Det är också viktigt att våga ta plats och säkerställa att du som vd når ut till alla. Även om du inte vill föra över stress och press på medarbetarna gäller det att vara autentisk och inte försköna, betonar Ishit Vachhrajani i bloggen.

 Tydliga gränser

När kostnader ska kapas menar han att det är viktigt att sätta tydliga gränser för vad som ska skäras ned, samt med hur mycket. Här finns också enligt Ishit Vachhrajani två vanliga fällor att gå in i, och två begrepp att göra sig bekant med; ”Shapeshifters” och ”Teleporters”. Båda har med bristfällande gränsdragning att göra.  

”Shapeshifters” går ut på att ändra form. Det handlar om att projekt som tappar finansiering inte upphör utan stöps om, anpassas och integreras i andra projekt för att inte försvinna helt. Det andra begreppet, ”Teleporters”, uppstår när ett företag häver finansieringen av vissa aktiveter för enskilda grupper snarare än för hela organisationen.

– Det resulterar i att budgetar från andra grupper inom organisationen kommer att bidra till finansiering av dessa projekt. När det här inträffar tyder det på att kostnadsreduktionen gått för långt och att sådant som faktiskt är nödvändigt har tagits bort, säger Ishit Vachhrajani i bloggen.   

Tänk långsiktigt  

Som företagsledare är det viktigt att ta kortsiktiga besparingsmål på största allvar, däremot finns det mycket data som visar att verksamheten gynnas mer när ledare får möjlighet att se långsiktigt på budgetnedskärningar och kan utveckla verksamheten på lång sikt. 

– Enstaka insatser, som att skära ner på projekt eller bromsa utvecklingen av nya produkter, kan hjälpa till att nå kortsiktiga besparingsmål. Men att bygga en mer motståndskraftig verksamhet sker genom att ifrågasätta antaganden om essentiella utgifter som annars tas för givet, konstaterar Ishit Vachhrajani i sin blogg.  

I stället för att bara försöka hitta kortsiktiga besparingar bör man enligt honom ta detta som en möjlighet att bygga en mer motståndskraftig verksamhet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.