”Ojämlikhet? Det är arbetsgivarnas ansvar”

Arbetsgivarfrågor Ipsos har gjort en global undersökning av synen på jämlikhet. Den visar tydliga skillnader både mellan generationer och mellan Sverige och omvärlden.

”Ojämlikhet? Det är arbetsgivarnas ansvar”
Är världen rättvis? Gamla och unga ser inte samma sak. Foto: Stock Adobe

Forskningsinstitutet Ipsos har för första gången undersökt hur människor i olika länder förstår rättvisa, och vilka de anser bär ansvar för att förbättra situationen. Det visar sig att synen på om världen är rättvis skiljer sig mellan yngre och äldre. Generationen födda mellan 1964 och 1945 är mer benägna att beskriva världen som meritokratisk än generation Z. 45 procent av den äldre ”Meritokratisk? Javisst!” anser 48 procent av den äldre generationen men bara detsamma anser bara 40 procent av generation Z som är födda efter 1995.

Ipsos Equalities Index är första gången som vi har undersökt hur människor runt om i världen förstår rättvisa, hur de uppfattar den diskriminering av olika grupper i samhället, hur de bedömer de framsteg som har gjorts och vilka de anser bär ansvaret för att förbättra situationen.

Arbersgivare har stort ansvar?

I Sverige är har frågan om ojämlikhet inte samma tyngd som i andra länder. Bara 33 procent av svenskarna anser att jämlikhetsfrågan är viktig jämfört med andra samtida problem. Det globala genomsnittet är 52 procent.

28 procent av svenskarna anser att det främst är personer från etniska minoritetsgrupper som upplever ojämlik eller orättvis behandling i Sverige i dag. Fler anser dock att personer med fysiska funktionsnedsättningar och mental ohälsa samt äldre blir utsatta för orättvis behandling.

Sverige är det land som tillskriver arbetsgivare störst ansvar för att minska ojämlikhet i landet. 43 procent anser att arbetsgivaren bär det primära ansvaret för detta, jämfört med ett globalt genomsnitt på bara 25 procent.

Rapporten finns här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.