Se upp för giftiga chefer!

Chefsrekrytering Toxiska chefer som uppvisar ett systematiskt negativt beteende över tid är ett stort problem inom näringslivet. Här gäller det att mota Olle i grind i rekryteringsprocessen.

Se upp för giftiga chefer!
Foto: Stock Adobe

Det finns fler psykopater och narcissister i ledande ställning än i samhället i stort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Därför flyger narcissister och psykopater under radarn vid chefsrekryteringar

  1. Vår okunskap om hur människor med personlighetssyndrom fungerar.
  2. Vi utgår från hur vi själva fungerar när vi tolkar dem.
  3. Vår omedvetenhet om att människor som har ett personlighetssyndrom finns bland oss.
  4. De med personlighetssyndrom är skickliga på att dölja sin riktiga natur.
  5. Rekryterarnas metoder och processer är ofta ålderdomliga, outvecklade och oanpassade, vilket gör det svårt att demaskera människor med ett personlighetssyndrom.

– I och med att de gillar att utöva makt och få som de vill, lockas de till relationer där de kan dominera och styra andra, säger kommunikationskonsulten Martina Skowronska.

I sin nya bok ”Toxiska chefer – så hanterar du ledare som missbrukar sin makt” sätter hon fingret på destruktiva ledare och deras skadliga beteenden.

Forskning visar att narcissistiska och psykopatiska ledare i ett kort tidsperspektiv kan vara både effektiva och framgångsrika. De får saker att hända snabbt och uppfattas av ledningen som handlingskraftiga.

– Narcissistens egoistiska karaktärsdrag gynnar organisationens kortsiktiga mål. Men i det längre perspektivet är en narcissistisk ledare en katastrof, eftersom personen inte kan hantera sin personal på ett bra sätt, konstaterar Martina Skowronska.

Martina Skowronska menar att om en organisation släpper fram toxiska chefer tyder det på en omfattande dysfunktionell företagskultur. 
Foto: Siran Alexandrian Wahlman

Psykiskt misshandlad

Den som dagligen måste utstå det toxiska ledarskapet löper nämligen stor risk att bli psykiskt misshandlad. Syftet med psykopaternas och narcissisternas beteende är nämligen att bryta ner sina offer psykiskt, så att de blir en blek skugga av sitt forna jag.

– Maktkänslan de får av att se sin egen skapelse, deras offer i totalt förfall, ger dem energi, livsglädje och tillfredsställelse.

Eftersom psykisk misshandel är svår att greppa, fastställa och

bevisa, kan människor som utövar psykisk misshandel bete sig

gränslöst med obefintlig risk att bli påkomna, säger Martina Skowronska.

Spelar mycket fult

Hon konstaterar att en destruktiv chef fokuserar på sin egen makt. 

– En toxisk chef spelar mycket fult, beräknande och lägger ner mycket tid, omsorg och resurser för att skapa förutsättningar

som sänker andra samtidigt som hen indirekt lyfter fram

sig själv på alla plan. Egoism och ledarskap är en dålig kombination, men den är tyvärr alltför vanlig och inte sällan normen.

Martina Skowronska menar att om en organisation släpper fram den typen av chefer så tyder det på en omfattande dysfunktionell företagskultur. 

Om man har någon form av relation med en narcissist eller en psykopat behövs en förståelse för hur dessa människor fungerar.

– Bedömer man dem utifrån hur man själv resonerar, känner och reagerar, kommer man begå en enorm tankevurpa som leder fel i tolkningen av dem. Deras avvikande och rigida personlighetsdrag är så påtagliga och extrema att de inte kan jämföras med hur människor generellt beter sig. 

Bra på att manipulera

Vad är då anledningen till att dåliga chefer anlitas, väljs ut i rekryteringar, avancerar i sin roll och tillåts förpesta livet för sina medarbetare? 

– Toxiska personer blir chefer för att de är bra på att manipulera och för att kännedomen om dessa personlighetstyper är mycket begränsad, även hos rekryterare och personer med rekryteringsansvar, berättar Martina Skowronska.

Utan kunskap och viktiga verktyg för att göra en träffsäker personbedömning och kunskap om de beteendemönster som medföljer blir felrekryteringen ett faktum. 

– Och denna felrekrytering av en chef med dåligt beteende smittar av sig på medarbetarnas agerande, vilket i slutänden påverkar produktionen och resultaten negativt, avslutar Martina Skowronska.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.