Medarbetare positiva till AI

IT En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Medarbetare positiva till AI

Monotona och repetitiva arbetsuppgifter. Regelbundet it-krångel. Ständig jakt på information som lagrats på fel, eller okänd plats. Faktorer som många i arbetslivet känner igen, och som ökar arbetsbördan och stressnivån utan att skapa vare sig en bättre upplevelse för den anställde eller värde för företaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar att allt fler arbetar hårdare och längre – samtidigt som produktiviteten stagnerar eller minskar.

Enkäten är genomförd av undersökningsfirman Pierre Audoin Consultants, PAC, på uppdrag av Fujitsu. 

– Undersökningen visar att många arbetsplatser och arbetsrutiner hindrar anställda att maximera sin prestation. Företag bör fokusera på att skapa effektiva rutiner genom att få ordning på data och processer och göra det enklare för de anställda att hitta rätt information när de behöver den, säger Nick Mayes, forskningschef och analytiker på PAC.

Läs mer: Jobben som skulle kunna göras bättre av en AI

Han menar att får man rätt grund och rätt teknik på plats så finns det stora möjligheter, från att leverera anpassningsbara användarupplevelser utifrån kontext och plats, till intelligent assistens och hög grad av personlig service för varje individ.

– Och dessa är nyckelfaktorer som hjälper till att säkerställa att man behåller topptalang i en konkurrensutsatt miljö, menar Nick Mayes

Läs mer: AI tar plats i ledningsgrupp

Fyra punkter ur studien

– Nio av tio upplever att de arbetar minst lika hårt (45 %) eller hårdare (47 %) jämfört med för två år sedan.

Samtidigt svarar 40 procent att deras faktiska produktivitet har stagnerat eller minskat.

– Över 80 procent tror att digitala assistenter eller personliga användarupplevelser som drivs av AI kommer ha en positiv effekt på arbetsvardagen.

– Det är inte enbart generationen som vuxit upp med digital teknik som tror på AI. Svaren är jämt fördelade mellan anställda tidigt i karriären och de med lång arbetslivserfarenhet.

En annan aspekt är att konkurrensen om talang hårdnar men där många arbetsplatser misslyckas att tillgodose förväntningarna. Omkring hälften, 46 procent,anser att deras nuvarande arbetsplats inte har en positiv inverkan på rekrytering och bevarande av människor med nyckelkompetenser.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.