Jobben som skulle kunna göras bättre av en AI

IT En undersökning som mjukvaruföretaget Tieto gjort visar att svenskarna menar att många jobb skulle kunna göras bättre av en AI. Samtidigt bedömer majoriteten att den nya tekniken kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men endast var tionde är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen.

Jobben som skulle kunna göras bättre av en AI

Överst på listan över yrken som svenskarna tror att AI kan utföra bättre än en människa hittas IT-support (33 %), buss- och taxiförare (28 %) och kassörer (27 %).

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier som AI kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden. Samtidigt har diskussionen i allt för hög utsträckning kretsat kring jobb som försvinner när vi i själva verket även bör belysa de helt nya typer av yrken och uppgifter som uppkommer till följd av utvecklingen, säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.

Han menar att AI kommer att kunna ersätta många funktioner och uppgifter som människor inte alls klarar av, så som avancerad dataanalys inom olika områden.

– Men samtidigt ökar efterfrågan på yrken och kompetens som bygger på kreativitet och mänskliga interaktioner, konstaterar Fredrik Ring.

Enligt undersökningen är åtta av tio svenskar i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. 75 procent tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb kan komma att tas över av en AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken. Samtidigt uppger nästan tre av fyra personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.

– Det är fullt förståeligt att den nya tekniken skapar en viss känsla av oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kommer att spela en viktig roll för medborgarna, till exempel inom hälso- och sjukvården, där AI redan nu hjälper till att analysera hälsodata för att skapa viktiga förebyggande åtgärder. Detta kommer att bli allt mer påtagligt i allas vår vardag framöver, säger Fredrik Ring.

Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av Tieto där 3000 personer i Sverige, Norge och Finland tillfrågats om utvecklingen inom AI och dess påverkan på samhället.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.