Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen

HR & Arbetsmiljö Ett rekordstort antal jobbtillfällen bidrar till att Matchningsgapet, antalet arbetssökande per ledigt jobb, minskar kraftigt i Sverige. Under första kvartalet fanns 2,3 arbetssökande per jobbtillfälle, jämfört med 2,8 föregående kvartal.

Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen
Under det första kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i Sverige till 438 100 personer, visar statistik från SCB. Foto: Adobe Stock

Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Många långtidsarbetslösa har dock fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Det är glädjande att antalet jobbtillfällen ökar i Sverige. Samtidigt ökar även antalet arbetssökande, och 125 000 svenskar är fortfarande långtidsarbetslösa. Ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att förstärka stödet till de långtidsarbetslösa, vilket förhoppningsvis leder till att matchningsgapet i Sverige minskar. Om fler människor får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för samhället och för individen, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Under det första kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i Sverige till 438 100 personer, visar statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 60 000 arbetslösa jämfört med föregående kvartal. Även antalet jobbtillfällen ökade dock kraftigt – under första kvartalet fanns 193 380 lediga jobb, den högsta siffran på över 15 år. Det betyder att det fanns 2,3 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen – en minskning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,8.

I Jämtland är läget svårast – där gick det 4,2 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det första kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med lika många lediga jobb som arbetssökande.

– Kompetensutveckling är viktigt, men vi måste även bli bättre på att utnyttja den kompetens som redan finns. Ofta beror gapet mellan arbetssökande och arbetsgivare på att den arbetssökande inte kan förmedla sin kompetens tillräckligt väl, eller att arbetsgivarna inte vet var de ska leta. Genom aktiva matchningsinsatser kan vi hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, avslutar Lena Molin.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.