Många svenskar gör minsta möjliga på jobbet

HR En ny undersökning från SD Works visar att sex av tio svenskar känner sig nöjda med sitt jobb och att var fjärde anställd bara gör minsta möjliga på jobbet.

Många svenskar gör minsta möjliga på jobbet
Mikael Sundin Foto: Per-Ola Mjömark

Att engagera medarbetare är en utmaning för var tredje företag i Europa, och man räknar med att det kommer att bli ännu svårare i framtiden. Samtidigt känner sig fortfarande en majoritet av de anställda engagerade och nöjda med sitt arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I Sverige känner sig 64 procent engagerade och nöjda med sitt arbete och 27 procent gör enbart det som förväntas av dem på arbetsplatsen. Ett fenomen som fått epitetet “quiet quitting”.

Söker talanger externt

SD Works undersökning omfattar 16 000 anställda och nästan 5 000 HR-chefer i sexton europeiska länder.

Sex av tio europeiska arbetsgivare är medvetna om vilka talanger de kommer att behöva på lång sikt. De tenderar dock att söka efter dessa talanger externt, trots att lösningen ibland finns inom organisationens egna väggar. Bara drygt en fjärdedel väljer att utbilda medarbetare internt så att de kan fylla vakanta positioner. I Sverige är 41 procent benägna att locka till sig talanger utifrån.

– Företag som inte låter sina anställda avancera missar ibland möjligheten att utnyttja all sin interna potential i kriget om talangerna, säger Mikael Sundin, Head of Customer Experience Nordics på SD Worx.

Svårt att säga upp anställda

Att behålla medarbetare är en utmaning för var tredje arbetsgivare. 37 procent av företagen tror dock att det kommer att bli svårare att behålla talanger i framtiden.

Ökande utgifter har lett till att var tredje företag behöver säga upp anställda. Arbetsgivarna tycker dock generellt att det är svårt att säga upp anställda och använder sig bara av uppsägningar när det inte finns några alternativ. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.