Mer stress och mycket bråk på jobbet

HR & Arbetsmiljö De senaste tre åren har medfört mer stress och minskad återhämtning på många arbetsplatser. Arbetsmiljön har försämrats på flera punkter efter pandemin, enligt det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future som har kartlagt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under åren som har gått.

Mer stress och mycket bråk på jobbet
Mer stress och mycket bråk på jobbet säger ny undersökning. Foto: Adobe Stock

Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från över en miljon svar från medarbetarundersökningar, och visar även på skillnader i arbetsmiljön mellan branscher.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En tydlig dipp i arbetsmiljön kan konstateras på många arbetsplatser de senaste tre åren, enligt en ny kartläggning från Brilliant Future. Stressen ökar och återhämtningen minskar jämfört med i början av pandemin. Nästan 40 procent känner sig stressade och ungefär lika många upplever dålig återhämtning, jämfört med cirka en tredjedel när pandemin slog till. Framför allt ökar stressen inom servicebranschen följt av bygg- och tillverkningssektorn. Dessutom upplever drygt en tredjedel att de inte kan påverka sin arbetssituation efter pandemin. Även här sticker servicebranschen ut som ett negativt exempel.

Sofie Johansson.

– Vi ser en nedåtgående trend jämfört med vid pandemins start som helt klart medförde ett arbetsmiljöskifte. Stora grupper av medarbetare har fått möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt, medan andra inte har fått den möjligheten. Det skapar en känsla av orättvisa. Arbetsmiljön har stöpts om och mer måste göras. Ledningsgrupper och chefer behöver agera för att säkerställa god arbetsmiljö även i osäkra och nya tider, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future.

Läs mer: Kvinnor och unga stressar mest

Kartläggningen visar även att cirka var fjärde medarbetare upplever någon form av negativ konflikt på sin arbetsplats, det blir inte bättre över tid, och branschskillnaderna är stora. Bland annat förekommer det mer konflikter inom servicebranschen och inom bygg- och tillverkningsbranschen, jämfört med tjänstebranschen.

– Det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka medarbetarupplevelsen och arbetsmiljön. Det gör det möjligt att kartlägga vad som redan är bra och vad som måste förbättras, och genom att agera utifrån datadrivna insikter är det lättare att med större säkerhet fatta beslut som stärker affären. Vår data visar gång på gång att välmående och engagerade medarbetare är den viktigaste faktorn för att skapa lojala kunder och lönsamhet, avslutar Sofie Johansson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.