nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Leif E.Andersson menar att det inte finns dåliga människor, bara dåliga beteenden. Med rätt verktyg kan man förstå och ändra på beteenden. OBM-boken Psykologi för ledare förklarar varför medarbetare gör som de gör, och hur ledaren kan motivera dem till beteenden som ger resultat.

– Vi människor vill tro att vi är logiska, rationella och intelligenta varelser. Psykologin lär oss tvärtom att vi ser det vi vill se, att det mesta av våra vardagliga handlingar är rent reflexmässiga och att våra beslut styrs mer av känslor än av logik, berättar Leif E. Andersson.

Läs mer: Förstå drivkrafterna och nå bättre resultat

Som ledare gäller det att förstå medarbetarna, hitta deras personliga drivkrafter och hjälpa dem att göra rätt och trivas med det. Detta resulterar både i effektivare och gladare medarbetare samt en organisation med bättre resultat. Inga förändringar genomförs av planer och beslut, utan av människors faktiska beteenden – vad de gör.

– Lär känna dina medmänniskor och vilka konsekvenser som styr dem, då kan du välja vilka verktyg du ska använda i olika situationer, säger Leif E Andersson.

Läs mer: Motiverade chefer viktigast för att engagera medarbetare

Han skrev den första svenska boken om OBM 2009. Sedan dess har han utbildat mängder av ledare i konsten att motivera medarbetare till att göra rätt beteenden och trivas med det. Boken visar även på hur OBM förhåller sig till andra förändringsmodeller och hur OBM kan interageras tillsammans med dessa. Den vänder sig både till ledare och till andra personer som arbetar med människor och intresseras av deras beteenden. 

Boken ges ut av Sanoma Utbildning.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här