Starka kvinnor toppar listorna på främsta talarna

En AI-analys från MySpeaker Rhetorich granskade tio nordiska företagsledares talarkunskaper och utvärderade sex faktorer för att mäta deras övertygelsekraft.

Starka kvinnor toppar listorna på främsta talarna
Helena Helmersson

Det allra första Nordic Leader Speaker Index har publicerats och rankar tio ledare från nordiska företag, baserat på effekten av deras talarkunskaper. AI:n genererar poäng baserat på sex faktorer: trovärdighet, sympati, äkthet, närvaro, övertygande och berättande. Faktorerna är baserade på algoritmer för djupinlärning.

Av de tio ledarna hamnar danska Lego Groups vd Niels B. Christiansen i topp, med högst poäng i fyra av de sex faktorerna: trovärdighet, sympati, övertygande och äkthet.

– Det är intressant att se att bolag för leksaker, som Lego och Barbie, ökar sitt varumärkesvärde genom exceptionell marknadskommunikation och når en starkare position i sina målgruppers medvetande, säger varumärkes- och marknadsföringsexperten Eka Ruola från Nitro Group.

André Noël Chaker, ordförande och medgrundare av MySpeaker Rhetorich konstaterar att Niels B. Christiansens kombination av talarkunskaper är ovanlig

– Om en ledare uppfattas som både trovärdig och sympatisk ökar hans effektivitet i vd-rollen betydligt, säger han.

Bäst berättarförmåga

Christiansen följs av H&M:s vd Helena Helmersson vars berättarförmåga är högst på listan. Av alla faktorer för övertygande tal är berättande den viktigaste för varumärkesdrivande företag.

– Förmågan att producera så kallad. “företagsjargong” i form av anekdoter, kundcase eller andra övertygande stories är avgörande för att väcka intresse och engagemang hos alla intressegrupper, påpekar Maria Krajewska-Olkkonen, COO på MySpeaker Rhetorich.

Starkast övertygelsekraft

Den talare som har tredje starkast övertygelsekraft är Allison Kirkby, den brittiska vd:n för svenska Telia. Hennes närvaro toppade listan, med väldigt bra ögonkontakt och ansiktsuttryck som två speciellt starka faktorer.

– Jag är glad att se kvinnliga ledare på andra och tredje plats. Närvaro är en nyckelingrediens för att fånga intresset hos kunder, reportrar och investerare, säger Maria Krajewska-Olkkonen.

Att ha en övertygande talare på en ledande position, som kan kommunicera företagets vision, uppdrag och kärnverksamhet till olika målgrupper, ökar värdet för varumärket.

– Faktorerna för övertygande tal, som vi kallar The Big Six, utgör verkligen grundstenarna för inspirerande ledarskap som får alla intressenter att vilja följa företagets resa. På sikt kommer detta påverka resultatet och företagets finansiella värde. Till exempel sålde Sara Blakely, grundaren av SPANX och en välkänd huvudtalare och stark berättare, sin majoritetsandel i företaget för mer än en miljard dollar, säger André Noël Chaker.

Enligt AI-analysen har talare med mindre övertygelsekraft än de tre främsta i listan, ofta lägre poäng i berättande och närvaro.

– Generellt sett är berättande en utmaning för teknikbolag i Norden. Alla i topp tio är mycket skickliga talare, men det är intressant att notera hur de två högsta positionerna går till ett leksaks- och ett modeföretag medan teknikbolagen hamnar bakom, avslutar André Noël Chaker

Nordic Leader Speaker Index 2023

1. Niels B. Christiansen, President and CEO, LEGO Group

2. Helena Helmersson, President and CEO, H&M

3. Allison Kirkby, President, and CEO, Telia

4. Anders Opedal, President, and CEO, Equinor

5. Sigve Brekke, President and CEO, Telenor

6. Daniel Ek, CEO and Co-founder, Spotify

7. Jesper Brodin, CEO, INGKA Holding

8. Martin Lundstedt, President CEO, Volvo

9. Frank Vang-Jensen, President and CEO, Nordea Bank

10. Pekka Lundmark, President and CEO, Nokia

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.