Motiverande chefer viktigast för att engagera medarbetare

Arbetsmiljö De flesta medarbetare trivs på sin arbetsplats men betydligt färre är villiga att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Och bara två av fem känner engagemang för sitt jobb. Det visare en rapport från Netigate där 10 000 medarbetare tyckt till om sin arbetssituation.

Motiverande chefer viktigast för att engagera medarbetare

För tionde året i följd publicerar undersökningsföretaget Netigate sin medarbetarrapport där nästan 10 000 medarbetare i 91 svenska företag och organisationer har tyckt till om sin arbetssituation.

Samtliga områden har förbättrats över tid men en tydlig tendens är att medarbetarna ställer allt högre krav på ledarskapet.

Rapporten visar att majoriteten av medarbetarna trivs på sin arbetsplats – den genomsnittliga nöjdhetsgraden uppmättes till 70 på en 100-gradig skala. Däremot skulle endast 36 procent rekommendera sin arbetsgivare till andra, vilket tyder på att man är mindre lojal än nöjd.

Lika många, ungefär två av fem är engagerade på sin arbetsplats. Det kan tyckas lågt men Alexandra Drottler, senior analytiker på Netigate menar att undersökningen ställer stora krav för definieras som engagerad. Det kräver höga poäng på att arbetsgivaren ger bra förutsättningar och att medarbetaren presterar väl.

–Det är intressant att se att under de tio år som vi gjort undersökningen har ledarskapet stärkts och det är den viktigaste byggstenen för att bygga engagemang. Förutom förtroendet för den högsta chefen, handlar det om närmaste chefs förmåga att motivera och engagera, att medarbetare upplever att de får ta ansvar, och att de blir lyssnade på.

Frustrerade och oengagerade medarbetare, 16 procent respektive 33 procent, uppger att de inte får det stöd de behöver för att prestera på topp. Här handlar det om mandat och handlingsutrymme.

– Ofta får man inte det ansvar man tycker att man borde få. Man kommer med tankar och idéer som inte tas på allvar och det kan vara otydligt vilket ansvar man har, säger Alexandra Drottler.

Eftersom dagens medarbetare byter jobb i snabbare takt får det allt större betydelse för arbetsgivaren att skapa engagemang under hela medarbetarresan.

–Det är arbetstagarens marknad idag och de kan ställa krav. Därför är det viktigt att upprätthålla en bra medarbetarupplevelse genom hela anställningen. Ofta är medarbetaren väldigt lojal som nyanställd men sedan sjunker måttet för engagemang och därmed lojaliteten.

De områden som pekas ut som allra viktigast för att skap nöjda medarbetare är ledarskap, psykosocial arbetsmiljö samt kompentensutveckling. Här finns också mest potential till förbättring enligt rapporten.

– Trots att det finns förbättringsområden vill jag ändå slå ett slag för att undersökningen visar att medarbetarna har en ljusare framtidsbild för sin arbetsgivare, ja den högsta nivån sedan vi började mäta. Dessutom ökar resultatet på alla parametrar vilket visar att det faktiskt går framåt, säger Alexandra Drottler.

Resultat i korthet:

7 av 10 medarbetare bedömer sin arbetsgivare positivt.

2 av 5 är engagerade på sin arbetsplats.

2 av 5 är oengagerade

7 av 10 har en positiv framtidsbild av sin arbetsgivare.

69 av 82 frågor visar en positiv utveckling sedan 2016

Ledarskapet och chefens förmåga att motivera är det viktigaste för att få engagerade och lojala medarbetare.

Förutom ledarskapet är psykosocial arbetsmiljö och kompetensutvecklingen de viktigaste områdena för att få nöjda medarbetare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.